· Door NLG · In HRM nieuws

12 redenen om toch die oudere kandidaat te kiezen

Dat veel werkgevers vooroordelen hebben tegen oudere werknemers is inmiddels net zo’n cliché als die vooroordelen zelf: star, kritisch, sneller moe, minder snel van geest, sloom, duur en vaak ziek. Toch blijft een werkgever op elke vijf eraan vast houden. Zijn er dan zo weinig redenen om te kiezen voor oudere kandidaten? Welnee.

Werkgevers hebben in principe niets tegen oudere werknemers. Maar ouderen die zij nog niet kennen een kans te geven? Nou nee. Wie 50 jaar of ouder is, heeft hoogstens 8 procent kans om te worden aangenomen. Daarom geeft recruiter Frans Vonk op LinkedIn 12 redenen waarom u die oudere kandidaat toch eens moet proberen.

1. Oudere werknemers verzuimen minder

Oudere werknemers melden zich minder vaak ziek dan jongeren. Er zijn heel wat mensen van 55 jaar en ouder die helemaal niet meer verzuimen. De meeste ouderen blijven tot op hoge leeftijd gezond. Ze doen ook niet aan baaldagen.

2. Ze zijn psychisch gezonder

Psychische problemen zoals depressie en bum-out komen meer voor bij jongeren dan bij ouderen. De verschillen zijn indrukwekkend: 19 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft een of meer psychische klachten, tegenover 10 procent van de mensen tussen 65 en 74 jaar.

3. Oudere kandidaten hebben vaak meer kennis en ervaring

Sommige dingen worden inderdaad minder als je ouder wordt. Je fluïde vermogens gaan bijvoorbeeld achteruit. Dat wil zeggen dat je minder snel analytisch kunt denken en problemen oplossen. Abstracte, contextloze kennis en klassikaal onderwijs zijn minder geschikt voor ouderen. Maar daar staat tegenover dat hun zogeheten gekristalliseerde vermogens toenemen. Dat betekent dat je met het ouder worden meer kennis en ervaring opdoet.

Ouderen leren dan ook beter via praktische ervaring die aansluit op hun dagelijkse werk. Ze hebben slimmere werkstrategieën dan jongeren. Sommige ouderen blijven uitstekende cognitieve prestaties behalen, zelfs beter dan de gemiddelde 20-jarige. Bovenal betekent leeftijd per definitie een voorsprong op jongeren als het gaat om opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring.

4. Ze zijn sociaal vaardiger

De meeste ouderen kunnen beter met mensen omgaan. Hier geldt dat men ‘door schade en schande’ leert. Door hun jarenlange ervaring in het omgaan met collega’ s, klanten en managers weten ouderen beter welke aanpak en benadering werkt, en wat niet.

5. Seniors hebben meer inzicht in complexe problemen

Door hun ervaring hebben ouderen meestal beter inzicht in de complexere vraagstukken die een directe relatie hebben met hun eigen werk. Dat kan van grote waarde zijn in crisis-achtige situaties. Net zoals de bezitters van die toe te passen kennis.

6. Ze zijn minder ik- en carrièregericht

Bij verschillende levensfases horen verschillende ‘mentaliteiten’ of ‘temperamenten’. Zijn jongeren vaak vol energie en (tomeloze) ambitie, ouderen zijn vaak meer gericht op hun omgeving dan op zichzelf. Zij zijn meer gewend om rekening te houden met de belangen van anderen, ze denken en handelen vaker in het belang van de afdeling, het bedrijf. Ook in dit opzicht zijn ze stabieler en rustiger.

7. Oudere mensen zijn toleranter

Door hun grotere werk- en levenservaring zijn ouderen vaak ook toleranter, verdraagzamer tegenover anderen en andersdenkenden. Zij hebben geleerd dat zij niet de waarheid in pacht hebben, en dat het soms de moeite loont om niet je eigen mening te volgen, maar te luisteren naar die van iemand anders.

8. Ze nemen geen onverantwoorde risico’s

Onverantwoorde risico’s nemen en impulsief gedrag is ook iets dat meer bij jeugdige werknemers hoort. Ouderen denken eerder na voordat ze iets doen. Dat kan soms een voordeel zijn.

9. Ouderen hebben meer zelfkennis

Als je het nodige hebt meegemaakt, zowel op je werk als in je privé-leven, dan leidt dit ook bijna altijd tot een groter inzicht in jezelf. In je capaciteiten, maar ook in je grenzen en je zwakkere punten. En als je jezelf kent, kun je pas echt van waarde zijn voor je omgeving. Dat wisten de oude Grieken al …

10. Ze zijn loyaal

Oudere werknemers zijn loyaler, trouwer dan jongeren. “Jobhoppen” is er niet meer bij als je wat ouder bent. Het draait dan eerder om kwaliteit, bestendigheid en duurzaamheid. Stuk voor stuk waarden waarop werknemers en bedrijven echt kunnen bouwen.

11. Er zijn aantrekkelijke subsidies voor oudere werknemers

Iets heel anders: veel bedrijven en werkgevers weten nog niet dat zij in aanmerking kunnen komen voor zeer forse, en dus aantrekkelijke subsidies, als het om oudere werknemers gaat. Zeker voor kleinere (MKB-)organisaties kan dit erg aantrekkelijk en profijtelijk zijn. Soms nemen oudere werknemers een klein jaarsalaris (van bijvoorbeeld 30 duizend euro) mee aan subsidies.

12. Ouderen hebben de toekomst!

Nu de crisis voorbij is, moeten alle handen aan dek. Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel in bijna alle beroepen en functies. Er zijn te weinig jongeren beschikbaar om in de vraag naar arbeid te voorzien. En uit het buitenland halen kan ook niet altijd op korte termijn. Dus ook uit demografisch oogpunt hebben oudere werknemers dus de toekomst!


Bron: Overduurzameinzetbaarheid.nl