· Door NLG · In Arbo nieuws

Actualiteiten rondom pensioen en inkomen centraal

Op 3 juli jl. kwamen bijna dertig NLG-adviseurs bijeen in Beachclub Down Under, nabij Utrecht, om kennis te nemen van de laatste stand van zaken op pensioen- en inkomensgebied.

Pensioen

Pensioenspecialist Piet Jasperse (Kettlitz Wulfse Verzekeringen) nam alle deelnemers tijdens het eerste gedeelte in vogelvlucht mee in alle pensioenactualiteiten. Niet alleen de vele veranderingen zette hij daarbij uiteen, ook gaf hij aan wat zijns inziens de aanleiding van de wetgever moest zijn geweest om te komen tot de betreffende maatregelen en veranderingen. Door de vele onderbouwingen en voorbeelden toonde Jasperse zich een echte praktijkman. Behalve de overdracht van veel technische informatie deed hij de deelnemers ook diverse suggesties aan de hand. Zo benadrukte hij het belang van het hebben van draagvlak als werkgever bij het implementeren van de pensioenversoberingen. “De werkgever heeft diverse mogelijkheden om wijzigingen door te voeren. Het is belangrijk dat hij medewerkers in dit proces betrekt. Verder is het van belang vooraf goed naar je dienstverlening te kijken. Welke rol wil je innemen? Die van echte adviseur of richt je je ook op zaken als mutatieverkeer? Vervolgens is het van belang hoeveel de klant je hiervoor betaalt. Neem dat direct mee in het overleg! En ten overvloede: zorg dat je altijd goed voorbereid het gesprek in gaat. Dat je beschikt over een actuele deelnemerslijst en dat je alle huidige polissen in beeld hebt.” Hoe de verzekeraars met de nieuwe situatie omgaan, verschilt per uitvoerder. Jasperse: “Het is in ieder geval goed om te weten dat NLG Pensioenservices dit voor de hele groep bijhoudt en in kaart brengt.”

Inkomen

In het tweede deel na de lunch zette Rutger Westenburg (Westenburg Assurantiën) uiteen waarom het voor NLG zo belangrijk is te komen tot een ’12 jaarspropositie’ op inkomensgebied. “De reden hiervoor is dat zich interessante kansen voordoen op deze in ontwikkeling zijnde adviesmarkt. Daarnaast is het een gegeven dat verzekeraars op dit gebied kritisch naar hun volmachten kijken en zelfs op dit moment volmachten intrekken. Als Noordeloos Groep hebben we het vermogen dit goed neer te zetten, dus we moeten deze kansen benutten. Belangrijk is dan ook dat we als NLG bepalen hoe wij het hebben willen en hoe we deze markt willen bewerken en met welke producten. Het streven is de propositie per 1 januari 2015 in de markt te zetten.” Kees Boer (Lukassen & Boer) ging daarna inhoudelijk in op de 12-jaarspolis die de werkgeversrisico’s afdekt bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van werknemers als loondoorbetalingsplicht, WGA ER, WGA Flex en ZW ER. “Belangrijk is dat iedereen zich in de uitgangspunten en het product zelf kan vinden zoals dat nu voorligt. Volmacht is daarbij het uitgangspunt waarbij de dienstverlening van NLG Werkvermogen ondersteund door een goede automatisering het verschil moet maken.”

Daarnaast werd gedurende de bijeenkomst vooral aandacht besteed aan welke klanten voor de 12-jaarspropositie in aanmerking komen. Aan de hand van het gezamenlijk uitwerken van een casus werd tot slot de materie van de Ziektewet Flex verder uitgediept.