· Door NLG · In NLG nieuws

Adviezen voor werkgevers mbt het Coronavirus (COVID-19)

Onze adviezen zijn gebaseerd op informatie van het RIVM. De actuele situatie kan wijzigen, raadpleeg daarom de site van het RIVM voor de meest actuele informatie www.rivm.nl.

Een pandemie

Het Coronavirus, met als bron de stad Wuhan in China, is nu een pandemie. In Nederland zijn meer dan 1.000 besmette personen bekend (15 maart; 1.135). Meer dan 20 mensen zijn inmiddels overleden. Allen ouder of met een onderliggende aandoening. De overheid heeft inmiddels drastische maatregelen afgekondigd. Als wij die allemaal goed volgen zal de komende week het aantal besmette en zieke personen nog toenemen en dan weer gaan dalen. Het echte aantal besmettingen ligt veel hoger; volgens de GGD ruim 6.000. Wij denken dat dit nog wel meer kan zijn.

Grootste risico: te weinig intensive care plekken

Wij hebben inmiddels een redelijke indicatie van het beloop:

 • 80% heeft milde klachten.
 • 14% is flink ziek.
 • 6% is ernstig ziek.

Deze laatste groep mensen moeten opgenomen en soms beademd worden. Hoewel de meeste mensen in deze groep al een onderliggende ziekte hebben of een slechte gezondheid (en vaak dus ouder zijn), kan dit ook jonge, voorheen gezonde en fitte mensen treffen.

Dit is ook het grote probleem: reken dat de helft van de mensen dit jaar ziek wordt, dat is een reëel scenario, dan heb je ca. 480.000 mensen die dit jaar ziekenhuiszorg nodig hebben. Een deel moet beademd en ligt daar dan vaak meerdere weken aan. Dat kan onze zorg niet aan.

Een medicijn of vaccin is er nog niet

Behandeling is er nog niet. Chloroquine (een klassiek malariamedicijn) zou wat helpen maar we lezen daar deze week niets meer over. Een antistof tegen het verwante SARS virus zou ook tegen het Covid-19 werken. Als dat al goed werkt, dan duurt de productie hiervan nog een tijd. Vaccinatie is pas in 2021 te verwachten.

Adviezen voor werkgevers en werknemers

Hieronder volgen een aantal korte adviezen aan werkgevers en werknemers hoe te handelen. Het beleid is verschoven naar het beperken van de snelheid van besmetting. Dat werkt als volgt: Het transmissiegetal, dat is het aantal mensen dat door een patiënt besmet wordt, ligt tussen 2 en 3 (vergelijkbaar met griep). De gemiddelde cyclus is ongeveer vijf dagen tot een week. Dus iedere week worden je getallen ruim verdubbeld. Als wij met zijn allen dit getal onder de 1 weten te krijgen dan neemt na een week het aantal nieuwe gevallen af en stopt uiteindelijk de verspreiding.

Besmetting met het Coronavirus: adviezen voor medewerkers individueel

Klachten van een mogelijke besmetting met het Coronavirus zijn vergelijkbaar aan die van een griep: koorts, kortademigheid en hoesten.

Hoe raak je besmet?

Om besmet te raken met het Coronavirus is contact nodig met een persoon die zelf besmet is. Mensen met koorts en hoesten zijn het meest besmettelijk. Er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen dat iemand kort voor hij zelf ziek wordt al anderen kan besmetten.

Besmetting gebeurt door druppeltjes speeksel van de zieke/ besmette persoon. Bij contact met deze persoon kunnen deze druppeltjes via de eigen handen naar de mond, neus of ogen gebracht worden. Daardoor ontstaat besmetting met het virus. (Gemiddeld zitten wij 90 maal per dag aan ons gezicht.)

Wanneer kun je anderen besmetten?

Na besmetting worden we na enkele dagen (maximaal 11 dagen) ziek. Voor de veiligheid houden we 2 weken als maximum aan. Heb je het dan niet, dan krijg je het ook niet. Of je hebt het zonder symptomen gehad en dan ben jij voor anderen ook niet besmettelijk meer. Nadat we 24 uur volledig hersteld zijn, besmetten we waarschijnlijk ook geen anderen meer.

Voorzorgsmaatregelen

Daarom zijn de belangrijkste voorzorgsmaatregelen:

 • Uit de buurt blijven van zieke personen die besmet zijn met het Coronavirus (meer dan 2 meter afstand wordt als veilig beschouwd). Personen die ziek zijn gaan in quarantaine of worden geïsoleerd verpleegd.
 • Vaak handen wassen. zie RIVM video: https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk
 • De juiste niestechniek gebruiken (in de elleboog).
 • Papieren zakdoekjes direct goed weggooien.

Mondkapjes ter voorkoming van besmetting hebben weinig zin.

Daarbij komen nu:

 • Vermijd ieder lichamelijk contact. Begroet zonder elleboog of wat dan ook te stoten.
 • Bedenk van iedere ontmoeting of die nu per se nodig is.
 • Reinig je handen nadat je dingen aangeraakt hebt waar anderen recent aangezeten hebben. Doe dat voordat je aan je gezicht zit.
 • Beperk reizen zoveel mogelijk.
 • Blijf uit de buurt van mensen met een zwakke gezondheid.

Het is goed te bedenken dat persoonlijk bewustzijn en het slim toepassen van deze maatregelen effectiever zijn dan de hele grote ingrepen…

Besmetting met het Coronavirus: adviezen op organisatieniveau

Naast gezondheidsrisico’s voor de individuele werknemers, kan het Coronavirus ook risico’s opleveren voor de bedrijfsvoering van organisaties.

Stel een risicoanalyse op

Om de risico’s goed in te schatten, is een risicoanalyse van uw organisatie bij een ernstige virusuitbraak zinvol. Op basis van deze analyse kunt u maatregelen nemen om de schade voor uw medewerkers, uw bedrijf en ook uw klanten zoveel mogelijk te beperken. U kunt uw bedrijfsarts uitnodigen om mee te werken aan het opstellen van deze analyse.

Een medewerker met ziekteverschijnselen

Wanneer een medewerker ziekteverschijnselen heeft die op een besmetting met het Coronavirus lijken, moet deze zich ziekmelden en thuisblijven en zich direct melden bij zijn of haar huisarts. Deze zal onderzoek doen en passende maatregelen treffen. Er is sprake van een reguliere ziekmelding met een loondoorbetalingsverplichting. Besmetting van collega’s, leerlingen, klanten, cliënten en patiënten wordt hiermee voorkomen.

Een medewerker uit voorzorg in quarantaine

Wanneer een medewerker in opdracht van de overheid 14 dagen thuis in quarantaine moet blijven, dan hoeft er geen sprake van ziekte te zijn. Afgesproken kan worden om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Ook kan bijzonder verlof of calamiteitenverlof verleend worden door werkgever met loondoorbetaling. Bij het ontbreken van ziekteverschijnselen is een ziekmelding niet op zijn plaats.

Blijf de meest actuele adviezen van het RIVM volgen mbt preventiemaatregelen die u kunt treffen via www.rivm.nl

Vragen en antwoorden over Coronavirus

Vragen en antwoorden over hoe je tot een praktisch beleid komt m.b.t. het Coronavirus (COVID-19) lees je door op de volgende link te klikken:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

https://www.kvk.nl/coronaloket/

Veel gestelde vragen over Coronavirus voor werkgevers en werknemers | Rijksoverheid

Op bovenstaande link staan veel gestelde vragen en antwoorden voor werkgevers en werknemers opgesteld door de Rijksoverheid. Informatie over eventuele werktijdverkorting is hierin ook opgenomen.