· Door Eric Lacroix · In Pensioen nieuws

Bezorgd over pensioen-klant

Onlangs maakte de AFM bekend per 1 januari jongstleden 1.076 pensioenvergunningen te hebben verstrekt aan financiële dienstverleners. Aangezien voor deze vergunning op basis van een eerdere opgave bijna het dubbele aantal partijen in aanmerking zou komen, betekent dit dat – vanwege de nieuwe vakbekwaamheidseisen – maar liefst bijna de helft is afgevallen. NLG Pensioenservices is bezorgd over de gevolgen hiervan voor de klanten van de afgevallen partijen.

NLG Pensioenservices (het onafhankelijke Pensioenbureau dat is ontstaan uit de Noordeloos Groep) heeft verzekeraars er veelvuldig op gewezen tijdig in beeld te hebben wie van hun adviseurs per 1 januari 2014 wel of niet over een pensioenvergunning zou beschikken. Hoewel NLG Pensioenservices actief en breed in de markt opereert juist  waar het gaat om het overnemen van pensioenportefeuilles, neemt zij op dit gebied nog altijd weinig beweging in de markt waar. Directeur Eric Lacroix vindt dit verontrustend: “Aangezien een kleine duizend pensioenportefeuilles in relatief korte tijd – voor 1 april – moeten worden overgedragen, zou je juist het tegenovergestelde verwachten. Wij maken ons grote zorgen over het feit of dit wel goed, zorgvuldig en op tijd gebeurt. Zo niet dan gaat dat ten koste van het klantbelang. Ook vragen wij ons af of het intermediair zich wel bewust is van de mogelijk negatieve gevolgen hiervan voor zijn eigen onderneming. Als hij zijn portefeuille niet op tijd overdraagt, dan is de verzekeraar gedwongen de post (klant) terug te nemen en hiervoor een andere partij te zoeken. Dit zou zo maar een directe concurrent van hem kunnen zijn.”

Pensioen is een gebied waarbij de ontwikkelingen zich snel opvolgen en het intermediair moet deze nauwgezet volgen. Ook moet hij zich nu reeds bezighouden met de veranderingen per 1 januari 2015. Ook in de afgelopen periode zijn er de nodige aanpassingen geweest waarmee de klant al dan niet akkoord heeft moeten gaan. Zeker bij een overdracht van een portefeuille is het uitermate van belang goed in beeld te hebben wat de status hiervan is bij iedere klant.

In het belang van de klant roept NLG Pensioenservices alle betrokken partijen dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen daar waar het gaat om een soepele en zorgvuldige overdracht van de pensioenportefeuille.