· Door NLG · In NLG nieuws

Coen van Ham in debat tijdens Battle of Finance

Op 6 juni jl. organiseerde VVP in de Rode Hoed in Amsterdam The Battle of Finance voor en door prominenten uit de branche, wetenschap, politiek en toezichthouders. Centraal stond de vraag: Hoe richten we de financiële advieswereld toekomstbestendig in? Wat zijn de echte kernthema’s in de financiële sector? En hoe gaan we hier mee om? Een concreet antwoord werd deze middag nog niet gevonden.

Als voorzitter van de Noordeloos Groep en daarmee een van de nieuwe initiatieven in de markt was Coen van Ham uitgenodigd om zijn bijdrage aan het debat te leveren. Als belangrijke voorwaarden voor een toekomstbestendige sector pleitte hij voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de klant, voor advies dat voldoende is losgekoppeld van verzekeraars en voor een transparante dienstverlening. De beloning daarvoor is een zaak tussen adviseur en klant. Goed advies mag best geld kosten. Van Ham vertrouwt erop dat het ondernemerschap van de adviseur en de concurrentie in een transparante markt hun werk zullen doen.

Op de vraag of een klant voldoende op de hoogte is van de scheiding der functies (adviseren, bemiddelen, (in volmacht) verzekeren) reageerde Coen van Ham vanuit zijn praktijkervaring als adviseur. “De klant ziet zijn adviseur doorgaans als degene die zijn verzekeringszaken regelt. Van wat er in de bedrijfskolom vervolgens gebeurt heeft hij eigenlijk geen idee en dat interesseert hem ook niet zo. Het is daarom belangrijk dat een dienstverlener de drie belangrijkste stappen voor een klant uitlegt: wat en waarom je iets voor een klant doet en waarom hij daar beter van wordt. Naast advies en bemiddeling zal de functie van inkoper een prominente rol in het dienstverleningspakket van het intermediair gaan spelen. Belangrijkste taak van verzekeraars is het leveren van excellente producten tegen een lage prijs”, zo stelde Van Ham .


Foto onderschrift:  Coen van Ham in debat met Marc van Poeteren (voorzitter FFP). Fotograaf: Jiri Büller