· Door Harry Stomphorst · In Pensioen nieuws

Definitieve streep door Pensioen in Eigen Beheer

Wetsvoorstel uitfaseren pensioen in eigen beheer door eerste kamer

Dinsdag 7 maart heeft ook de Eerste Kamer de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Ook de aanvullende novelle van staatssecretaris Wiebes “pensioen in eigen beheer” is aangenomen. Hiermee komt er voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) een einde aan de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Mogelijkheden voor de DGA

Voor de DGA zijn er nu verschillende mogelijkheden voor wat betreft het reeds opgebouwde pensioen:

  • Het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer blijft in de B.V. staan, de verdere opbouw stopt.
  • De fiscale waarde van de pensioenverplichting wordt omgezet in een oudedagsverplichting.
  • Het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht.
  • Als er sprake is van een externe polis, dan is het van belang dat er gekeken wordt of deze polis wel of niet naar de B.V. wordt overgeheveld.

Als gekozen wordt voor afkoop is afwikkelen dit jaar het meest voordelig. Dan ontvangt u als DGA namelijk de hoogste korting op de fiscale verrekening van het belastingvrij opgebouwde pensioen. Verder is de positie van de (ex) partner heel belangrijk en bij de gemaakte keuze zal gekeken moeten worden wat deze keuze betekent voor de financiële positie van de (ex) partner.

Wat is de huidige stemming onder DGA’s?

ABN Amro heeft onderzoek gedaan onder een grote groep DGA’s. Dit leidde onder andere tot de volgende inzichten:

peb-stemming-dga

De helft van de ondervraagden vond de hele wijziging geen goed idee maar legt zich neer bij dit inmiddels voldongen feit. De vraag die rest is daarom: wat gaat u nu doen?

Hoe nu verder?

Nu het Wetsvoorstel is aangenomen volgt nog de publicatie in het Staatsblad. In de novelle is opgenomen dat de wet ingaat op de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. Het wetsvoorstel zal daarom naar verwachting 1 april of 1 mei definitief worden. Tot drie maanden na inwerkingtreding kan de waarde van extern verzekerd pensioen nog naar het eigen beheer teruggehaald worden. Het is dus het is zaak om vóór de zomer te handelen.

Wanneer u het traject uitfaseren pensioen in eigen beheer tijdelijk ‘on hold’ heeft gezet, kan nu verder worden gegaan met de invulling hiervan.

Om de financiële gevolgen van de verschillende opties goed in kaart te brengen, is een financiële planning onontbeerlijk. Alleen door de inkomens- en uitgavenstromen, alsmede het vermogen en de schulden op een rijtje te zetten, kan een weloverwogen beslissing worden genomen en kunt u de gevolgen van deze beslissing overzien. Tevens kunt u dan kijken of er eventuele aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Neem hiervoor contact met ons op.

 


Bron: Veldhuisadvies.nl