· Door Veldhuis Advies · In

Advies en Training

Een grondige bedrijfsanalyse om een beter beeld te krijgen van gezondheid en verzuim in je onderneming? Zoeken naar verbeteringen en hoe dat in te passen op een werkbare manier? Of je zoekt een goede implementatie van verzuimbeleid? Of wat dacht je van trainen en coachen van leidinggevenden en de personeelsafdeling? We zijn er om u te helpen, inzicht te krijgen in uw situatie en handvatten aan te reiken waar u mee verder kunt.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Opstellen RI&E
De risico`s in de arbeid (veiligheid, gezondheid en welzijn) worden door middel van de RI&E in kaart gebracht. Ieder bedrijf boven de 5 medewerkers is verplicht een risico inventarisatie te doen. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om zo`n inventarisatie uit te voeren en verschillende vormen van ondersteuning. Wij kunnen u helpen in de uitvoering maar in ieder geval kunnen wij u adviseren over de meest zinvolle aanpak.

Toetsen RI&E
Een risico-inventarisatie en evaluatie, kortweg RI&E, geeft inzicht in de belangrijkste risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze te voorkomen. U mag een RI&E zelf opstellen. Afhankelijk van de grote van uw bedrijf en het soort RI&E instrument dat gebruikt is, bent u echter wel verplicht uw RI&E te laten toetsen. Wij zoeken dit voor u uit en helpen u met gecertificeerde kerndeskundigen om de toetsing binnen de wettelijke regels uit te voeren.

Adviseren Leefstijl

Uw organisatie boekt betere resultaten als uw medewerkers geïnspireerd, fit en betrokken zijn. Een gezonde werksfeer, aandacht voor verzuimpreventie en het verminderen van stress spelen hierbij een rol. Vooral het belonen van gezond gedrag, dus een gezonde leefstijl, is van belang. Wij helpen u graag om u uw organisatie gezond(er) te maken. Samen bekijken we welk gezondheidsprogramma (bijvoorbeeld een leefstijltraining, een beweegprogramma of een rondom gezond programma) het meest geschikt is voor uw medewerkers en uw organisatie.

Inzetten Kerndeskundigen

In het kader van de Arbowet worden vier zogenaamde kerndeskundigen onderscheiden: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. Afhankelijk van wat uw organisatie op arbogebied meemaakt is het wenselijk om een kerndeskundige in te zetten. Om snel te kunnen acteren, maken wij niet alleen gebruik van onze eigen (kern)deskundigen, maar zijn wij diverse landelijke samenwerkingen aangegaan. Zo bent u verzekerd van snelle en adequate inzet, waar uw organisatie zich ook bevindt.

Ja, ik wil advies en training op arbo-gebied.