· Door Veldhuis Advies · In

Salarisverwerking

De verwerking, administratie en uitbetaling van salarissen is een maandelijks terugkerende activiteit. Juist daarom is het van belang dat u dit efficiënt doet. Eén keer een goede oplossing is elke maand een goede oplossing. Wij ondersteunen u daarom met kennis en tools. We hebben salarisadministrateurs en -adviseurs die u werk uit handen nemen. U kunt de volledige salarisverwerking aan hen overlaten. Dat is de beste oplossing als u niet over een eigen salarisadministrateur beschikt. Omdat daar de overdracht van mutaties en gegevens bij hoort, bieden we u ook de softwaretools. Daarmee optimaliseren we gezamenlijk de salarisverwerking.

Uitgangspunten salarisverwerking

 • Adequate verwerking van uw salarisgegevens. De reguliere verwerking betreft: 12 maanden, vakantiegeld en jaarwerk en heeft betrekking op 14 periodes bij maandverwerking en 15 periodes bij vierwekenverloning.
 • Controle of de verstrekte salarisgegevens in lijn liggen met de wettelijke en fiscale regelgeving.
 • Invullen en elektronisch indienen van de aangifte(n) loonbelasting.

Periodieke vaste werkzaamheden

 • Invoercontrole op de aangeleverde gegevens met het toegestane, volgens wet- en regelgeving ten behoeve van de salarisverwerking en het eventueel na ruggespraak met u als opdrachtgever, corrigeren van onjuiste gegevens.
 • Salarisspecificaties, per e-mail, rechtstreeks aan te leveren aan de werknemer.
 • Betalingsbestand middels Sepa.
 • Nettobetaallijst.
 • Volledige journaalpost onderverdeeld naar afdelingen, afgestemd op uw financiële administratie.
 • Overzicht loonheffingen.
 • Digitale aangifte loonheffingen via de belastingdienst.
 • Overzicht premiekortingen en controle.
 • Eindcontrole op de output.
 • Eerstedagsmeldingen bij de belastingdienst/UWV (indien opgelegd door belastingdienst).

< terug