· Door Veldhuis Advies · In

Beheren personeelsdossiers

Het evenwicht mens, arbeid en organisatie. Vanuit die visie ondersteunen we u bij management- en personeelszaken.

Uitvoeren HRM scan

Als ondernemer volledig zelf op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving op het gebied van personeelszaken is zeer lastig. Daarom kan het geen kwaad om een risico-inventarisatie te laten maken. Wij maken dan inzichtelijk in hoeverre wordt voldaan aan wet- en regelgeving (o.a. WWZ, ziektewet, participatie) maar ook inzetbaarheid, productiviteit (lean en agile) en zelforganisatie zijn thema’s. U heeft uitgewerkte scenario’s die deze risico’s inzichtelijk maken en waarop u vervolgens kan sturen. Vaak kan er zo direct een kostenbesparing gerealiseerd worden!

Invoeren functionerings- en beoordelingsgesprekken

Zo begeleiden wij u graag bij het invoeren van een gesprekscyclus. Bijvoorbeeld de gesprekken over het functioneren en ontwikkelen van de medewerker en zijn of haar bijdrage aan de organisatiedoelstellingen en functieprofiel. Hieronder vallen ook het begeleiden van “disfunctioneren dossiers”. Ondersteuning bij het voeren van de gesprekken zelf is ook mogelijk. Eventueel beoordelen we samen met u of de arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast.

Uitvoeren beloningsonderzoek

De beloning van uw medewerkers kan een ingewikkeld vraagstuk zijn. Om u richting te geven, voeren wij graag een beloningsonderzoek voor u uit. Daarbij geven wij advies over marktconform belonen door bijvoorbeeld salarisverhoging. Zowel voor een individuele medewerker (rekening houdend met arbeidsverleden, opleidingen etc.) als uniform salarishuis voor een deel van of de gehele organisatie.

Begeleiding uitstroom trajecten

Elke ondernemer krijgt er mee te maken. Uitstroom trajecten. Onze adviseurs kunnen u hierbij begeleiden. Wij gaan zorgvuldig, planmatig en georganiseerd te werk bij trajecten zoals ontslag (op staande voet) door bijvoorbeeld disfunctioneren van het personeel. Wij verzorgen de aanvraag bij het UWV, ontslagaanzegging en ontslagvergunning. Daarnaast stellen wij voor u de beëindigingsovereenkomst op en adviseren wij u over de ontslagvergoeding. Wij helpen u tot het komen van een minnelijke oplossing.


< terug