· Door Veldhuis Advies · In

Pensioenverzekeringen

Wanneer u als werkgever overweegt om een collectief pensioen af te sluiten voor uw medewerkers dan is dat doorgaans geen gemakkelijke beslissing. Een collectieve pensioenregeling is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Er zijn veel mogelijkheden en de keuzes die hierin gemaakt worden, bepalen de hoogte van de kosten. Het is daarom raadzaam om hierin een zorgvuldige afweging te maken. Dit zijn intensieve trajecten die zorgvuldig doorlopen moet worden.

Wij helpen u graag bij het opzetten, afsluiten en beheren van een collectieve pensioenregeling voor uw personeel.

 

Pensioen voor uw werknemers

Communiceren (collectief)
Pensioen is lastige materie. Wist u dat de gemiddelde werknemer bijna een dag per week werkt voor zijn pensioen terwijl de meesten niet weten hoeveel pensioen ze later krijgen? Met goede en heldere communicatie bereikt u bij uw personeel meer begrip en waardering voor de pensioenregeling. En als werkgever bent u wettelijk verplicht om de deelnemers aan uw pensioenregeling duidelijk over hun pensioen te informeren. Wij nemen u de uitvoering graag uit handen.

Voorlichten (individueel)
Medewerkers hebben vaak behoefte aan inzicht in hun eigen specifieke toekomstige financiële situatie. Wij verzorgen individuele sessies voor uw personeel waarin we hierop nader ingaan. We richten ons dan vooral op uw pensioenregeling waarbij we uw personeel uiteraard ook inzicht geven in hun totale financiële privé plaatje.

Advies bij uw huidige regeling

Beoordelen Collectief Pensioen (second opinion)
Het pensioen is voor uw medewerkers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. U wilt dit niet alleen goed geregeld hebben maar ook moeten de kosten hierbij beheersbaar zijn en blijven in de toekomst. Wij beoordelen graag of uw huidige pensioenregeling aansluit op uw eisen en wensen. Heeft u een voorstel van uw huidige adviseur op tafel liggen dan kunnen wij hierop een second opinion uitvoeren.

Adviseren Collectief Pensioen (bij fusie / overname)
Bij een fusie of overname van een bedrijf is het van belang om te beoordelen op welke wijze mogelijke pensioenregelingen hierin meegenomen moeten worden c.q. gewaardeerd moeten worden. Wij hebben de expertise om de impact van het pensioengedeelte bij een fusie of overname voor u uit te werken.

Ja, ik wil meer weten over collectief pensioen.