· Door Veldhuis Advies · In

Preventie

Zaken gaan beter als medewerkers goed in hun vel zitten. Daarom is investeren in gezondheidsmanagement altijd lonend. Met de juiste voorzieningen en aandacht voor een gezonde leefstijl proberen wij verzuim onder uw medewerkers te voorkomen.

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Investeren in het voorkomen van uitval bespaart veel kosten en zorgt voor gezondere werknemers. Wat dacht u van individuele leefstijltrainingen of coaching? En dat kan natuurlijk ook met een hele afdeling, zo blijft u samen fit. We wijzen u ook op zaken uit de steeds veranderende arbowet als RI&E en PMO. Maar met evenveel plezier praten we met u over een Workability-index voor de hele organisatie. Op uw gezondheid!

Meten Work Ability Index

Werkvermogen vormt één van de basisvoorwaarden voor het welbevinden van medewerkers en de productiviteit van organisaties. Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren. De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die het werkvermogen meet. De uitkomst van de WAI is een goede voorspeller gebleken van iemands inzetbaarheid voor nu en in de toekomst en levert een bijdrage aan dienst duurzame inzetbaarheid.

Invoeren Gezondheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid. Het vraagt om een integraal en evenwichtig beleid. Wij begeleiden u graag bij het systematisch managen van de effecten van de bedrijfsactiviteiten op de gezondheid van de medewerkers met als doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. Integraal Gezondheids- management is bij uitstek de aanpak om de bedrijfskosten te verlagen en de productie en veerkracht van bedrijf en organisatie te verhogen.

Adviseren Leefstijl

Uw organisatie boekt betere resultaten als uw medewerkers geïnspireerd, fit en betrokken zijn. Een gezonde werksfeer, aandacht voor verzuimpreventie en het verminderen van stress spelen hierbij een rol. Vooral het belonen van gezond gedrag, dus een gezonde leefstijl, is van belang. Wij helpen u graag om u uw organisatie gezond(er) te maken. Samen bekijken we welk gezondheidsprogramma (bijvoorbeeld een leefstijltraining, een beweegprogramma of een rondom gezond programma) het meest geschikt is voor uw medewerkers en uw organisatie.

Uitvoeren PAGO en PMO

Uw medewerkers hebben wettelijk recht op een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Deze PAGO kan uitgebreid worden tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO) waarbij ook de leefstijl en conditie van uw mensen in kaart wordt gebracht. Uw medewerkers krijgen een persoonlijk advies na uitgebreid onderzoek. U ontvangt op uw verzoek een rapportage op groepsniveau. Dat geeft u inzicht in de gezondheidsrisico's van uw bedrijf.

Inzetten Kerndeskundigen

In het kader van de Arbowet worden vier zogenaamde kerndeskundigen onderscheiden: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. Afhankelijk van wat uw organisatie op arbogebied meemaakt is het wenselijk om een kerndeskundige in te zetten. Om snel te kunnen acteren, maken wij niet alleen gebruik van onze eigen (kern)deskundigen, maar zijn wij diverse landelijke samenwerkingen aangegaan. Zo bent u verzekerd van snelle en adequate inzet, waar uw organisatie zich ook bevindt.

Ja, help mij verzuim te voorkomen.