· Door Veldhuis Advies · In

Werving en selectie

Instroom van de juiste mensen is geen kwestie van geluk. Wie dat doorheeft en zijn menselijke capaciteit actief beheert, is al op de helft. Voor de andere helft moet u bij ons zijn. Met advies, begeleiding en software helpen we u uw werving en selectie te professionaliseren.

Begeleiding bij aannemen personeel

HRM wordt vaak als verzamelnaam voor personeelsadvertenties gebruikt. Maar HRM is veel meer. Wie de doorstroom en uitstroom nauwlettend volgt, wordt niet door vacatures overrompeld. Ad hoc werving en selectie maakt zo plaats voor instroombeleid. Daarbij komen we met creatieve ideeën. Benut u alternatieve bronnen van talenten, zoals bijvoorbeeld vanuit het onderwijs? Haalt u voordeel uit subsidies? We zoeken het voor u uit.

Opstellen en controleren Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten, contracten, reglementen. U wilt de zekerheid dat uw documenten de juiste informatie bevatten. Rechtsgeldig, compleet en foutloos. Onze adviseurs zijn meer dan thuis in deze verantwoordelijke taak. Vanuit kennis en ervaring zetten wij úw afspraken op schrift. Helder en correct. Naast arbeidsovereenkomsten verzorgen wij ook bijvoorbeeld uw bedrijfsreglement, gebruiksovereenkomsten voor gsm en auto, bonusregelingen etc.

Advisering rondom CAO

Is er binnen uw organisatie een CAO van toepassing? Wij geven u graag uitleg over het hanteren van de betreffende regeling. Daarbij kunnen wij u alles vertellen over de voor- en nadelen over het vrijwillig volgen van een CAO en de introductie van nieuwe arbeidsvoorwaarden. Wij zullen samen met u alle facetten doorlopen van onderwerpen als vakbond, ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging.

Uitvoeren WKR scan

Welke vergoedingen en verstrekkingen bestaan er binnen uw organisatie voor uw personeel? En passen deze binnen de vrije ruimte van de nieuwe Werkkostenregeling (WKR)? Laat dit controleren door onze adviseurs. U ontvangt een duidelijk en overzichtelijk advies over hoe de nieuwe regeling in uw organisatie vorm te geven Bijvoorbeeld binnen de financiële administratie en de huidige arbeidsvoorwaarden. Per 2015 geldt hiervoor een verplichte overgang. Wij regelen het graag en snel.


< terug