· Door Kees Boer · In Kantoor nieuws

Doorpakken op momenten van de waarheid

Bij Lukassen & Boer is er niet 1 leider. Er zijn er meerdere, afhankelijk van de situatie. “Wij hebben geen strak ingerichte organisatie met protocollen en benoemde leiders”, zegt directeur Kees Boer. “Als je heel geforceerd een nieuwbakken manager boven een reeds succesvol team van professionals zet, is dat eigenlijk bloedlink: ‘wie ben jij dat je me zegt wat ik hoe moet doen?’ Ik zie veel meer in leiderschap, waarbij een situatie uitgangspunt is. Die moet tot een goed einde worden gebracht. Wie de leider is, kan daarbij per situatie verschillen.”

Kees weet nog dat hij eens een bergwandeling maakte in een gezelschap en met een reisleidster. “Plots bleek een mede-wandelaar kwijt. De reisleidster raakte zo van slag, dat 1 van onze wandelgenoten de leiding nam en ons ter plekke opdeelde in zoekteams. Wij, als ‘volgers’, waren daar opgelucht over. Het doel was helder, de weg ernaartoe ook.” Ze vonden de onfortuinlijke wandelaar later ongedeerd terug. Het voorbeeld illustreert voor Kees dat je leiderschap toont op het moment dat je in een bepaalde situatie het voortouw neemt, mensen aanmoedigt en inspireert.

Moment van de waarheid

Hij is samen met 3 andere directeuren eigenaar van Lukassen& Boer. “Daarmee hebben we een soort van natuurlijke leiderspositie en we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we het vertrouwen hebben van onze mensen.” Dat is te danken aan de cultuur van ‘samen de schouders eronder’, denkt Kees. De compagnons geven daarin zelf het voorbeeld, zoals in crisisjaar 2010. “Zakelijke klanten vielen weg door faillissementen, provisies verdwenen. We hadden nog steeds een doel: groei. Die ambitie wilden we ons niet laten ontnemen. We besloten als eigenaren ons salaris deels in te leveren, een kleinere auto te gaan rijden….” Ze hoefden daardoor niemand te ontslaan, “en hielden daarmee de kennis en expertise aan boord die we nodig hadden om te groeien.” Achteraf bleek dit een moment van de waarheid, want groei kwam er, van 30 mensen in 2010 naar 40 in 2016.“Zeker, ik heb weleens getwijfeld. Wat als we het mis hebben? Als we alsnog mensen moesten ontslaan? Maar dat is het risico van leiderschap én ondernemerschap.”

‘Je moet stilstand voorkomen’

De manier waarop je als leider het voortouw pakt, heeft veel te maken met karakter, denkt Kees. “Zelf ben ik de creatieveling van onze directie. Die heb je ook nodig, bijvoorbeeld om stilstand te voorkomen en nieuwe wegen te verkennen om je doel te halen.” Kees zit vaak vol ideeën, die hij niet als proefballonnetjes de lucht in gooit, maar waarvoor hij de tijd neemt erop te ‘broeden’. Een voorbeeld van zo’n succesvol idee is NLG Werkvermogen, een organisatie waarin 5 kantoren en 20 casemanagers het casemanagement voor Inkomen-klanten verzorgen. “Bij de introductie van de Wet verbetering Poortwachter werd het vakgebied ‘casemanagement’ geboren. Mijn idee was om dat onder de vlag van Schademanagement uit te voeren.” Na het afwegen van voors en tegens was hij nog steeds enthousiast. Met zijn bevlogenheid wist hij anderen te overtuigen. Hij kreeg een aantal kantoren ‘mee’, ontwikkelde eigenhandig een opleiding ‘Casemanagement voor het assurantie-intermediair’ en stichtte NLG Werkvermogen, dat anno 2016 nog altijd groeit.

‘De beste zijn, op z’n Jamie Olivers’

Juist dat enthousiasme, gecombineerd met een stevige onderbouwing, schaart Kees onder zijn sterke kanten. Het resulteerde eerder ook in de oprichting van de Noordeloos Groep (NLG), waarvan hij de geestelijk vader is. Met zijn onbegrensde geloof in krachtenbundeling overtuigde hij toentertijd diverse kantoren om mee te doen. Eenmaal opgericht, voerde hij als eerste NLG-voorzitter de troepen aan voor de nodige cohesie en onderlinge verbondenheid. “Ik heb er ontzettend veel plezier in om nieuwe initiatieven op touw te zetten. Tegelijkertijd ben ik bloedserieus, een beetje op z’n Jamie Olivers. Die is flamboyant, in voor een grap. Maar gaat het eenmaal over voedsel, dan wil hij de allerbeste zijn.”


Bron: Dewaardevanadvies.nl