· Door NLG · In NLG nieuws

Eric Lacroix nieuwe voorzitter NLG

De leden van NLG hebben Eric Lacroix tot voorzitter van het bestuur benoemd. Hij is per 1 januari 2016 Coen van Ham opgevolgd die sinds 2012 het voorzitterschap heeft vervuld.

Eric Lacroix (50) is directeur en mede-eigenaar van Offermans Joosten in Geleen. Daarnaast is hij directeur van NLG Pensioenservices, het gezamenlijke pensioenbedrijf van de kantoren van NLG.

Onder leiding van Coen van Ham heeft het bestuur in de afgelopen vier jaar onder andere een verregaande samenwerking tussen de leden op het gebied van IcT en integraal gezondheidsmanagement tot stand gebracht. Ook heeft NLG recentelijk besloten tot het gezamenlijk oprichten van een volmachtbedrijf voor inkomensverzekeringen.

Eric Lacroix: “Door de sterke samenwerking kan NLG zich richten op het ontwikkelen en uitrollen van commerciële concepten, zoals specifieke doelgroepproposities, waarbij we uiteraard gebruikmaken van de landelijke dekking die we als groep hebben.” Coen van Ham: “Ik heb met plezier de voorzittershamer gehanteerd. NLG is uitgegroeid tot een hechte club met leden die veel zaken gemeenschappelijk willen aanpakken. Met Eric aan het roer is NLG klaar voor de volgende fase.”

Het bestuur bestaat verder uit Sander Groenendijk (BeneVia) en Bob Veldhuis (Veldhuis Adviesgroep).