· Door NLG · In NLG nieuws

Hoe gaat NLG Arbo met mijn privacy als werknemer om?

Vervelend: je bent ziek. Of op je werk gebeurt iets waardoor je even niet verder kunt. Samen met je werkgever ben je dan verantwoordelijk om weer snel aan de slag te gaan. NLG Arbo begeleidt jou en je werkgever in deze periode. Voor de uitvoering van deze begeleiding hebben wij gegevens nodig. We kunnen ons goed voorstellen dat je wilt weten welke gegevens NLG Arbo ontvangt en hoe we met deze gegevens omgaan. Hieronder vertellen we je meer.

Hoe gaat NLG Arbo met jouw privacy om?

Voor de uitvoering van deze begeleiding hebben wij gegevens nodig. We kunnen ons goed voorstellen dat je wilt weten welke gegevens NLG Arbo ontvangt en hoe we met deze gegevens omgaan:

  • Wij beperken ons alleen tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij ontvangen de ziekmelding van de werkgever via ons verzuimsysteem. Hierin geeft hij je naam en adresgegevens door en de 1ziektedag.
  • Daarnaast hebben wij gegevens over de visie van de bedrijfsarts, de voortgang van de re-integratie of het advies van een arbeidsdeskundige.
  • Ook houden wij gegevens bij over je werkgever, zoals de naam en adresgegevens en de branche.

Alleen de bedrijfsarts en casemanagers, die daarvoor toestemming hebben van de stafarts, hebben inzage in de medische gegevens. Deze medische gegevens staan in een apart beveiligd gedeelte van ons verzuimsysteem opgeslagen. Niet iedere medewerker van NLG Arbo mag dus zomaar je gegevens bekijken. De beveiliging van ons verzuimsysteem heeft hoge prioriteit en het systeem is goed beveiligd met inlogprocedures.

Voor het delen van informatie zijn strenge regels. Zo krijgt de werkgever dezelfde terugkoppeling van de bedrijfsarts als jij zelf. Daarin staat geen medische informatie maar alleen welke werkzaamheden je wel of niet meer kan, de verwachte duur van het verzuim, de mate waarin je arbeidsongeschikt bent en eventuele adviezen voor de re-integratie. De verzuimverzekeraar krijgt alleen gegevens die nodig zijn om de uitkering van het ziektegeld te berekenen.  Als er met andere partijen informatie wordt gedeeld zullen wij je hier altijd over informeren en zorgen dat de regels voor het delen van informatie worden nageleefd.

Uiteraard is het mogelijk informatie over jezelf in te zien. Het kan ook zijn dat je wilt weten aan wie er afgelopen jaar gegevens over jou zijn verstrekt. Hiervoor kun je altijd een schriftelijk verzoek, met een kopie van je identiteitsbewijs, indienen bij je vestiging van NLG Arbo en vragen om inzage in het dossier.

Meer lezen over jouw privacy bij NLG Arbo?

> Bekijk onze Privacykaart

> Lees ons volledige Privacy reglement

> Neem contact op met jouw vestiging