· Door Coen van Ham · In NLG nieuws

Interview Noordeloos Groep

Coen van Ham, bestuursvoorzitter Noordeloos Groep: “Het was een ‘close finish’, maar de combinatie ANVA Faster Forward is precies wat we zochten”

De Noordeloos Groep is een samenwerkingsverband van 11 volmachtkantoren. Het vergroten van efficiency is een van de doelen. Door het uitschrijven van een tender voor een nieuw totaalpakket is hier concreet uitvoering aan gegeven. Coen van Ham, voorzitter van het bestuur, vertelt waarom de keuze uiteindelijk op de combinatie ANVA Faster Forward is gevallen.

“Als bestuur zijn we voor onze leden op zoek gegaan naar een modern en up-to-date systeem om kostenefficiënter te werken met de nieuwste technologie, maar ook om invulling te geven aan de eisen op het gebied van advisering. We hebben het traject professioneel opgepakt door een uitgebreide tender uit te schrijven. Puur om te zien wie er naast ANVA, waar we al klant van waren, actief op de markt zijn. Hierdoor hebben we alle aanbieders goed kunnen vergelijken.”

Afgevallen

“Ook Faster Forward was betrokken bij de analyse. Zij zijn in eerste instantie afgevallen om een praktische reden. Een heel mooi systeem, dat heel goed gebruik maakt van moderne technologie en ook op het punt van CRM veel oplossingen biedt. Maar de kant van de verzekeringsadministratie, dus eigenlijk de volmachtkant, vonden we minder goed ingevuld. Omdat we grote volmachtbedrijven vertegenwoordigen, was dit wel een belangrijke vereiste.”

Close finish

“Uiteindelijk bleven twee partijen over; ANVA en UNIT4. Aan het einde van het traject kwam het bericht dat ANVA en Faster Forward samen zouden gaan. Dat was voor ons een nieuwe ontwikkeling. Want bij Faster Forward hadden we het probleem dat de volmachtkant niet goed genoeg was, bij ANVA hadden we dat probleem met de CRM-kant. De combinatie bleek precies te bieden wat we zochten. Daarbij hoefden we ook niet de switch te maken van de ene software-aanbieder naar de andere, want we zaten al bij ANVA. Van UNIT4 hadden we ook een prachtige aanbieding ontvangen, dus het was echt een ‘close finish’. Het is voor ANVA goed geweest dat ze met Faster Forward kwamen, anders had het dubbeltje anders kunnen vallen.”


Bron: ANVA Magazine 2013