· Door NLG · In Arbo nieuws

Jurisprudentie: ziekmelding via Whatsapp

De case: Een vrouw werkt sinds 1 februari 2018 als sales telefoniste op een contract van 6 maanden voor 24 uur per week. Zij valt op 22 maart uit wegens knieklachten (waarschijnlijk wegens een auto-ongeval in januari 2018). Zij doet een ziekmelding via WhatsApp bij haar chef, die de ontvangst bevestigt.

Klacht over gebrekkig nakomen arbeidsovereenkomst

Na de ziekmelding werkt de werkneemster in overleg met de werkgever vanuit huis. Op 27 maart stuurt de werkgever een brief met een klacht over haar gebrekkige nakoming van de arbeidsovereenkomst. Daarin staat dat hij haar een dag later op kantoor verwacht. Daar kan zij werken op de begane grond, zodat traplopen niet nodig is. Naar aanleiding van de brief volgt op 29 maart een gesprek. Tijdens dit gesprek legt de werkneemster uit dat de knieklachten zijn toegenomen. De werkgever stuurt dezelfde dag een aanvulling op het contract dat de sales telefoniste tot nader overleg vanuit huis mag werken.

Sales telefoniste mag tot nader overleg thuiswerken

De telefoniste verzoekt hem op 6 april telefonisch daaraan toe te voegen dat haar arbeidsongeschiktheid de grond is voor het thuiswerken. Maar de werkgever weigert deze toevoeging. En hij weigert ook haar op 6 april per mail herhaalde ziekmelding. Ondanks verzoeken van de werkneemster laat de werkgever na om een bedrijfsarts in te schakelen. Op 2 mei wordt zij per 30 april (schriftelijk) ontslagen wegens werkweigering. Zij schakelt de kantonrechter in.

Ziekmelding per WhatsApp was geen werkweigering

De rechter stelt dat hij de WhatsApp van 22 maart 2018 niet anders kan opvatten dan als een ziekmelding. De direct leidinggevende heeft die melding ook zo opgevat. Dat de werkneemster in overleg met de werkgever de eerste dagen daarna thuis heeft gewerkt, verandert hier niets aan. De hernieuwde ziekmelding per 22 maart 2018 via de mail op 6 april, evenmin. Dat de werkgever dit opvatte als een melding met terugwerkende kracht en die niet accepteerde, was niet terecht.

Gebrekkige kennis arbeidsrecht voor rekening werkgever

Maar de vraag blijft onbeantwoord waarom de werkgever, ondanks verzoeken van de werkneemster, geen contact heeft gezocht met de bedrijfsarts. Zeker omdat hij kennelijk twijfels had bij de ziekmelding. Dat geeft blijk van weinig kennis van het arbeidsrecht. Want deze nalatigheid komt wel voor zijn rekening en risico.

De brief van 2 mei 2108 is op te vatten als een onverwijlde opzegging. Maar de opgegeven grond (werkweigering) rechtvaardigt die zware sanctie niet, omdat de werkgever de ziekmelding bewust niet heeft gecontroleerd. Waar de wet speciale voorzieningen en procedures biedt voor conflicten over arbeidsongeschiktheid door ziekte, heeft de werkgever die niet gehanteerd. Daarom vernietigt de rechter de opzegging. Hij veroordeelt de werkgever tot loondoorbetaling tot het einde van de overeenkomst voor bepaalde tijd.

Kantonrechter Maastricht, 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8302


Bron: www.arbo-online.nl