· Door NLG · In NLG nieuws

Kees Boer: adviseur kan niet om mkb-verzuimontzorgverzekering heen

Kees Boer (60) is directeur van assurantiebedrijf Lukassen & Boer, directeur van verzuimbedrijf NLG Arbo en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs (NVIA). Hij is kritisch over de nieuwe mkb-verzuimontzorgverzekering, die zes verzekeraars met ingang van 2020 aanbieden, om ondernemers te ontzorgen wanneer ze te maken krijgen met (langdurig) verzuim. Al weet hij ook: de adviseur kan niet om de nieuwe verzekering heen.

Wat is de toegevoegde waarde van de nieuwe mkb-verzuimontzorgverzekering, die uit de koker van de overheid komt?

“Vooral voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf is het hele verhaal rond verzuim niet altijd duidelijk en het kost veel geld. Wat nu onder de vlag van de mkb-verzuimontzorgverzekering valt, is natuurlijk al te krijgen. Je kunt immers re-integratiepakketten afsluiten naast een verzuimverzekering; dan heb je vrijwel 100% vergoeding. Toch vindt MKB-Nederland dat sprake is van onverwachte kosten; die klacht komt van bedrijven die niet verzekerd zijn. Sommige bedrijven weten niet eens wat ze wel en niet verzekerd hebben of wat voor arbodienst ze hebben. Voor deze groep lost het product echt wat op. Het is een product met no surprises voor de werkgever. Geen onverwachte en vervelende verrassingen, omdat alles rond verzuim gedekt en afgedekt is.”

Hoewel u zich positief uitlaat over het nieuwe verzekeringsproduct, dat de verzekeraars Achmea, ASR, Sazas, De Goudse, NN en Aegon met ingang van 2020 aanbieden, plaatst u kanttekeningen. Wat is uw kritiekpunt?

“Als je een product maakt met no surprises voor de werkgever, is het de vraag waar de prikkels voor de werkgever blijven. Als je een product hebt dat alles afdekt, bestaat het risico dat werkgevers de boel graag over de schutting gooien, omdat het ze toch niks kost. Van een werkgever wordt een actieve houding verwacht in het re-integratietraject en het is de bedoeling dat hij met voorstellen komt als het om bijvoorbeeld aangepast werk gaat. Het mag niet zo zijn dat hij zich nergens meer zorgen over maakt en zich alleen nog maar bezighoudt met de 96% van de werknemers die niet ziek is.”

U heeft tijdens een seminar van de NVIA kritiek geuit op de aanbieders van de verzekering. Zij doen toch niets fout?

“Ze doen niets tegen de wet, maar het is wel erg mager wanneer verzekeraars, zoals Aegon, zaken doen met maar één arbodienst. Het effect hiervan is dat een flink aantal goede partijen worden weggedrukt. De kleinere arbodiensten maken dan geen kans meer. Ik maak graag de vergelijking met de automarkt. Het niveau van de verzekering die we nu hebben is te vergelijken met de Nissan Qashqai. Straks krijg je een Range Rover Velar, maar je blijft betalen voor de Qashqai. Wel moet je tanken bij dát tankstation en het onderhoud laten uitvoeren bij díe garage. Ondertussen blijkt dat de eigenaar van de Range Rover ook eigenaar is van het tankstation en de garage. Dit is niet tegen de wet, maar het kan toch niet de bedoeling van deze verzekering zijn dat hele marktpartijen worden weggedrukt, omdat het zo’n goed product is voor een zeer redelijke prijs?”

U concludeert dus dat de verzekering prijstechnisch erg interessant is voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Kan de adviseur nog om het product heen?

“Nee. Dat kan hij niet. Je kunt er niet omheen, omdat je een zorgplicht hebt naar je klanten toe. Klanten mogen dat van ons verwachten als iets op de markt komt wat uniek is en waar ook MKB-Nederland een campagne voor gaat doen. Ik kan niet tegen de klant zeggen dat het mij niet zo goed uitkomt om over het product te communiceren, omdat ik het er niet mee eens ben.”

Verwacht u dat ondernemers volgend jaar massaal gebruik gaan maken van het nieuwe product?

“Dat verwacht ik niet, omdat ondernemers die willen schuiven met hun verzekerings- of arbocontract hun huidige contract vóór 1 oktober hadden moeten opzeggen. Eind september hadden nog niet alle verzekeraars hun voorwaarden en premies gecommuniceerd, waardoor niet overal een offerte kon worden opgevraagd.”

Meer weten over de Verzuim-ontzorgverzekering? Neem contact op met uw adviseur.


Bron: AMweb.nl