· Door NLG · In Verzekeringsnieuws

Kennissessie Risicomanagement & Bedrijfsschade

De Kennissessie van de Productgroep Schade stond dit voorjaar in het teken van Risicomanagement & Bedrijfsschade. Vanuit de Noordeloos Groep werd stilgestaan bij het belang van risicomanagement nu en in de toekomst. Expertise op dit gebied wordt als absolute noodzaak gezien om de klant goed te kunnen bedienen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Noordeloos Groep in de vorm van een projectgroep de mogelijkheden onderzoekt om tot een ‘eigen’ risicomanagementmodel te komen. Op korte termijn zal dit model nader worden geïntroduceerd.

Klaas Mijnheer (Expertisebureau Lengkeek) deelde zijn ervaringen en leermomenten vanuit zijn schadepraktijk op het gebied van bedrijfsschade. Aan de hand van vele foto’s van schades en rampen besteedde hij uitgebreid aandacht aan belangrijke zaken, zoals de bepaling van verzekerbare belangen, de verzekerde termijnen en de relatie met extra kosten. Ook de gevolgen van onderverzekering op bedragen en termijnen kwam aan de orde alsmede de acties na een schade. Kortom, een leerzaam betoog voor alle aanwezige deelnemers.