· Door NLG · In Verzekeringsnieuws

Kennisuitwisseling bevordert kwaliteit advies

Eén van de belangrijkste doelen van de Noordeloos Groep is om de kwaliteit van advies en dienstverlening aan de klant te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door het veelvuldig (onderling) uitwisselen van kennis en ervaringen.

Mede hierdoor komen er initiatieven tot stand die leiden tot klantoplossingen. Zo is op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid de NLG Goed Werkgeverschap verzekering ontwikkeld. Deze verzekering voorkomt discussie over aansprakelijkheid (en bespaart dus een gang naar de rechter) en voorziet in het feit dat de schade volledig wordt vergoed.

Deze verzekering werd tijdens een onlangs gehouden NLG-themadag nog eens uitvoerig besproken, net als het onderwerp risicomanagement dat volledig vanuit de risicoperceptie van de ondernemer werd bezien. Vanuit dit oogpunt is door een NLG-projectgroep een risicomanagement-methode ontwikkeld waardoor de klant op een gestructureerde wijze inzicht wordt gegeven in zijn bedrijfsrisico’s.

Daarnaast is de Noordeloos Groep gestart met het ontwikkelen van een product voor particulieren waarbij de dekking voor alle van buiten komende onheilen voorop staat tegen een goede prijs met heldere voorwaarden. Uiteraard werd hieraan tijdens de bijeenkomst eveneens de nodige aandacht besteed.

Door het periodiek organiseren van kennissessies door en voor leden van de Noordeloos Groep wordt op een efficiënte en effectieve wijze voorzien in het bijhouden en verbeteren van elkaars kennis en kunde met als voornaamste doel: het nog beter bedienen van de klant.

Anne Bergsma (Froonacker) sprak bevlogen over het Particuliere Pakket Schadeverzekeringen.
Wiljon Schepers (Rivez) leidde de dag en sprak uitvoerig over verdienmodellen.