· Door Kees Boer · In Kantoor nieuws

Lukassen & Boer neemt portefeuille PGGM over

Het Papendrechtse verzekeringsbedrijf Lukassen & Boer (lid Noordeloos Groep) heeft per 1 januari de portefeuille met aanvullingsverzekeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid van PGGM Verzekeringen overgenomen. Een en ander heeft in juni zijn beslag gekregen. Het gaat om ongeveer 5.000 klanten.

Kees Boer, directeur, heeft de contacten met PGGM onderhouden en Rogier Jonkman, mede-vennoot, heeft het proces intern begeleid. “PGGM was op zoek naar een partij die de hele uitvoering van de regeling op zich kon nemen, van polisopmaak tot en met schade-uitkeringen. Wij hebben ons in de afgelopen jaren toegelegd op het voeren van inkomensverzekeringen als gevolmachtigde van diverse verzekeraars, met de dienstverlening die daar bij hoort, zoals de re-integratie activiteiten en het doen van schade-uitkeringen”, aldus Boer.

“Gaandeweg zo’n proces loop je altijd tegen problemen aan die je van te voren nooit had bedacht. Met ons team zijn we in staat geweest om ze allemaal op te lossen op een manier waar PGGM met veel lof over sprak”, betoogt Jonkman.

“Wij zeggen altijd, laat ons de kant van de klant verzorgen en laat de verzekeraars de rol van risicodrager vervullen. Met de PGGM-portefeuille hebben we dit in optima forma uitgevoerd. En voor ons een mooi leermoment om grote contracten soepel te kunnen verwerken.”