· Door NLG · In Arbo nieuws

Meer mensen met arbeidsbeperking werken

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een baan heeft, groeit gestaag. In het derde kwartaal van 2016 werden door bedrijven bij elkaar 2000 banen voor deze doelgroep gecreëerd.

Dat blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie 2016 van uitkeringsinstantie UWV.

Doel: 25.000 banen marktsector en overheid

De overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties hebben als doel om tegen 2026 minstens 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid te regelen voor mensen met een arbeidsbeperking. Inmiddels staat de teller op 21.057 banen. Daarvan zijn er 15.604 in het bedrijfsleven. Daarmee ligt de sector naar eigen zeggen op koers om aan de doelstelling te voldoen. Eind 2017 moeten er 23.000 banen gecreëerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Mens met arbeidsbeperking heeft eigen plek op werkvloer

Onlangs werd het eerste 30+ bedrijf van Nederland, Asito Werkbedrijf Midden, officieel geopend in de voormalige Frisokazerne in Ede. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woonde de opening bij. Bij die gelegenheid benadrukte ze het belang van met eigen ogen zien hoe mensen met een arbeidsbeperking in hun werk functioneren. “Het kan ons allemaal overkomen. Ik zie dat het wel degelijk kan. Mensen hoeven niet buiten boord te vallen. Ze hebben een eigen plek op de werkvloer en ik zie dat ze daarbij heel belangrijk zijn.”

Participatiewet moet minder bureaucratisch en omslachtig

Asito koos voor een constructie waarbij de organisatie voorlopig een kleine kerngroep in dienst heeft. Van die kerngroep bestaat de helft uit mensen met een SW (Sociale Werkplaats)-indicatie, mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering. De per 1 januari doorgevoerde aanpassingen in de Participatiewet moeten het makkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Doel is om de wet minder bureaucratisch en minder omslachtig te maken voor zowel gemeenten als werkgevers. Dit zou het zogenoemde inclusieve HR-beleid ten goede komen.


Bron: Arbo-online.nl