· Door NLG · In NLG nieuws

Nieuw bestuur NLG Groep

Directeur Bertjan Scheepbouwer van L&B Groep (voorheen Lukassen & Boer) in Papendrecht heeft de voorzittershamer overgenomen van René Mandos, die de afgelopen twee jaar die rol op zich nam.

Voorzitter uit eigen gelederen

Externe voorzitter Mandos heeft een professionaliseringslag doorgevoerd. De organisatie heeft nu gekozen voor een voorzitter uit de eigen gelederen. Behalve Scheepbouwer is ook Arie van den Berg (Heinenoord Holding) nieuw in het bestuur. Herman Broere (VMD Koster Groep) blijft bestuurslid; Bob Veldhuis (Veldhuis Advies) heeft het bestuur verlaten.

Mandos blijft betrokken bij NLG

Mandos blijft nog nauw betrokken bij NLG als voorzitter van de raden van commissarissen van NLG Arbo, NLG Pensioen en NLG Volmacht. “Ik ben René uiterst dankbaar voor de structuur die hij aangebracht heeft binnen NLG. Hij is erin geslaagd de verbondenheid tussen de leden te versterken en de gestelde doelen te bereiken”, zegt de nieuwe voorzitter.

Vereniging richt zich op kerntaak

De NLG Groep bestaat uit diverse intermediairkantoren, die enerzijds kiezen voor schaalvergroting, maar anderzijds hun eigen identiteit willen behouden als het om klantbediening gaat. “Zelfs na vijftien jaar samenwerken blijven nieuwe kansen en uitdagingen zich voordoen die we graag gezamenlijk aanpakken”, vervolgt Scheepbouwer. “In de nieuwe structuur kan de vereniging zich weer richten op haar kerntaak: het bevorderen van het delen van kennis en ervaring op het vlak van klantbediening, bedrijfsprocessen, innovatie en kwaliteit.”

Bron: amweb.nl


Lees hier het persbericht van 7 februari 2022.