· Door Coen van Ham · In Verzekeringsnieuws

Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres

“Terug op kantoor na een weekje Kerstvakantie tref ik nog wat dossiers aan die op afronding wachten. Het zijn aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven. Dat doet me terugkijken op het afgelopen halfjaar, waarin het een dolle boel was op de markt voor AVB’s. Dat werd veroorzaakt door het besluit van de gezamenlijke Nederlandse Brandverzekeraars om de Bedrijfsregeling Brandregres voor de zakelijke markt af te schaffen. Gevolg: werk aan de winkel voor de adviseur. Dus ga je in gesprek.

De vraag naar het hoe en waarom van deze stap bleek voor veel verzekeraars nog niet zo makkelijk te beantwoorden. In ieder geval werd snel duidelijk dat het bedenken van een oplossing voor het ontstane gat in de verzekeringsdekking aan klant en adviseur werd overgelaten. Nu zijn wij er voor om met dat soort problematiek aan de slag te gaan en we hebben wat dat betreft onze zorgplicht ingevuld met concrete adviezen aan onze klanten.

Toch vind ik de gang van zaken een gemiste kans als je het proces beschouwt vanuit de gedachte dat de klant ermee is gediend dat de professionele marktpartijen samen kijken naar diens belangen en samen met oplossingen komen. Met een simpele aanpassing van de Bedrijfsregeling – het optrekken van de regreslimiet naar bijvoorbeeld € 2,5 miljoen – was het probleem voor de verzekeraars grotendeels opgelost geweest en hadden klant en adviseur geweten wat te doen. Nu blijft het toch hangen in aannames over een afdoende aansprakelijkheidsdekking waarvan we maar moeten afwachten of die in concrete schadegevallen ook bewaarheid zullen worden.

Ik had het wel een aardige invulling van de nieuwe wereld gevonden als adviseurs en verzekeraars hier samen de moderne weg van inventarisatie van klantbehoefte en het bedenken van een passende oplossing zouden hebben gevolgd. Ik sluit niet uit dat er dan een voor de zakelijke klant (en onze branche) beter resultaat was uitgekomen. Aken en Keulen zijn ook niet op één dag gebouwd, plachten mijn grootouders te zeggen. Laten we dat in onze bedrijfstak in een volgend geval toch maar proberen.”


Bron: dewaardevanadvies.nl