· Door NLG · In NLG nieuws

Suzanne Berends nieuwe directeur NLG Arbo

Per 1 juli 2020 is Suzanne Berends benoemd tot directeur van NLG Arbo. NLG Arbo biedt integraal gezondheidsmanagement aan bedrijven, als onderdeel van de NLG groep. Berends neemt de rol over van Kees Boer en Bob Veldhuis, die tot op heden samen de directie voerden.

Met de aanstelling van Berends heeft nu ook NLG Arbo een externe directeur om invulling te geven aan de verdere professionalisering. Kees Boer zal toetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van deze NLG werkmaatschappij. De professionaliseringsslag is ingezet met de komst van Rene Mandos op 1 januari jl. De eerste externe voorzitter in het twaalfjarig bestaan van NLG. Binnenkort worden aanvullende vervolgstappen bekend gemaakt.

NLG Arbo verleent diensten op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuim, gezondheid en re-integratie en heeft de ambitie om méér te bieden dan alleen de vertrouwde advisering. Zij levert bovendien integraal gezondheidsmanagement met of zonder inkomensverzekering. Het aanbod van NLG Arbo bestaat uit drie onderdelen: Advies & Training, Preventie en Casemanagement. Deze diensten worden ondersteund met moderne online applicaties, zoals verzuim-, benefits- en salarisadministratie. Het arboteam van NLG Arbo draagt zorg voor het beheer en de administratie van verzuimdossiers en getroffen regelingen. Het team is deskundig op het gebied van preventie, begeleiden van zieke werknemers en re-integratietrajecten.

Berends heeft ruime ervaring op het gebied van HR, vitaliteit en gezondheidsmanagement. Zij was actief als HR-adviseur voor bedrijven, maar ook was zij Manager Vitaliteit en Casemanager. Haar carrière startte bij UPC. Daarna was zij onder andere werkzaam bij de Sligro Food Group en De Verzuimmakelaar. Berends heeft ervaring met alle facetten van verzuim en re-integratie vanuit werkgeverskant maar ook vanuit het perspectief van een arbodienst. Berends: “Ik vind het een enorme uitdaging om nu vanuit het perspectief van het volmachtbedrijf met mijn ervaring bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van NLG Arbo”.

“Wij hebben met Suzanne een fantastische directeur aangetrokken voor NLG Arbo. Naast haar expertise en ervaring maken haar energie en nieuwsgierigheid haar zeer geschikt voor deze rol. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat zij een belangrijke stap zal zetten in de verdere ontwikkeling van NLG Arbo”, aldus Mandos, voorzitter van de NLG Groep.