· Door Eric Lacroix · In NLG nieuws

NLG bestaat 10 jaar!

Deze week vieren wij het 10-jarig jubileum van NLG. Een echte mijlpaal waar we erg trots op mogen zijn. Bovendien hebben we het gevoel dat we nog maar aan het begin staan van alles wat we met elkaar kunnen bereiken.

In februari 2007 vond de allereerste (toen nog) Noordeloosvergadering plaats, de eerste keer kwamen 5 kantoren bij elkaar om te praten over de diverse aspecten van het runnen van een assurantiekantoor en ontwikkelingen in de sector. Ik was vanaf aanvang betrokken en eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik sceptisch was over de duur van deze samenwerking. Op dat moment
was ik nog steeds van mening dat samenwerken in de financiële dienstverlening niet mogelijk was.

NLG heeft mijn ongelijk meer dan bewezen. We zijn nu 10 jaar verder en hebben overduidelijk aangetoond dat samenwerken lonend voor alle partners kan zijn. Denk maar eens aan de vele zaken die we zeer succesvol hebben aangepakt: uitrol verzuimvolmachten, gezamenlijke inkoop, oprichting en uitrol NLG Pensioen, oprichting en uitrol NLG Arbo, concept NLG Werk en nog veel meer.

Deze zaken hebben er voor gezorgd dat inmiddels 11 professionele kantoren profiteren van het feit dat samen nu eenmaal meer is dan alleen. We zijn er echter nog niet. We willen en kunnen nog steeds van elkaar leren en moeten met elkaar naar wegen zoeken om dat beter te doen.

NLG telt echt mee

Inmiddels zijn we bij elkaar opgeteld nummer 5 in Nederland, daarmee hebben we een prominente plek op de landkaart veroverd. We gaan er de komende jaren voor zorgen dat we deze plek behouden en waar mogelijk onze positie verbeteren. Allemaal met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening aan onze klanten. Dit doen we door continue te innoveren, efficiëntere werkwijzen te introduceren, van elkaar te leren en natuurlijk bovenal door samen te werken. Eén van de speerpunten van het nieuwe jaar is hét concept gericht op de werkgever en zijn werknemers: NLG Werk. Dit concept is mede gericht op de vitale werknemer.

Omdat we na 10 jaar ook toe waren aan een nieuwe uitstraling grijpen we dit moment ook aan om onze nieuwe naam en huisstijl te introduceren.Hiermee laten we Noordeloos achter ons en gaan vanaf nu door als NLG.

Namens NLG,

Eric Lacroix
Voorzitter