· Door NLG · In NLG nieuws

NLG gooit omvang in de strijd

“Bij de start van de Noordeloos Groep in 2009 dachten we vooral aanzienlijke voordelen te kunnen behalen door kennis te delen en de efficiency te verbeteren”, zegt voorzitter Coen van Ham van het uit twaalf leden bestaande intermediairscollectief. “Nu we langer bezig zijn en onze processen beter beheersen, constateren we dat we op veel meer terreinen voordeel kunnen behalen.”

“De situatie waarin de branche nu verkeert, vraagt om scherp aan de wind zeilen”, vindt Van Ham. “Dit betekent dat wij in situaties die zich daarvoor lenen, niet zullen schromen onze omvang te gebruiken in onderhandeling met verzekeraars. De regel dat de grootste partij het meest in de melk te brokkelen heeft, geldt nog steeds. Wat dit betreft, zijn wij nu een onderhandelingspartner die ertoe doet.” Noordeloos staat voor een totaal premie-inkomen van € 400 mln, 475 medewerkers, een omzet van circa € 53 mln en in totaal 570.000 polissen.

Niet uitbreiden

Coen van Ham nam begin dit jaar als voorzitter de plaats in van Kees Boer (Lukassen en Boer). Nieuwe bestuursleden zijn verder oud-NVA-voorzitter Bob Veldhuis (Veldhuis Advies), die zich gaat bezighouden met kwaliteit en deskundigheid, en Anne Bergsma (Assurantiebedrijf Froonacker) die zich gaat richten op inkoop. Gebleven zijn Sander Groenendijk (Benevia) en Eric Lacroix (Offermans Joosten Groep), die zich met respectievelijk ICT en Pensioenen bezighouden. Naast het bestuur fungeert een directievergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd en waar het beleid wordt afgestemd. Verder zijn er diverse projectteams en het geheel wordt ondersteund door manager Rene Carlier en sinds enkele weken tevens door Irene Okkerman (ex-NVA). De Noordeloos Groep had na de start even tijd nodig om naar de juiste vorm te zoeken. Eén partner, Kuiper Verzekeringen, scheidde zich af, omdat het pakket verzekeringen en de filosofie toch te afwijkend bleken. Assurantiebedrijf Froonacker heeft die plaats ingenomen. “De regionale spreiding in Nederland is daarmee voor ons redelijk bereikt”, zegt Van Ham. “Wij hebben voorlopig niet de ambitie het aantal leden uit te breiden.”

Financial Life Support

De Noordeloos Groep zal zich in de nabije toekomst vooral richten op het investeren in kennisdeling en productontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is het door elk lid gehanteerde Financial Life Support. Daarmee wordt advisering rondom overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensioen gestandaardiseerd. Verder wordt er gewerkt aan de compliance met wet- en regelgeving. Daarnaast is SVC ingehuurd om elk kantoor te toetsen via een audit. “Vorig jaar was de nulmeting. Waar nodig zijn er verbeterplannen opgesteld. In mei hopen wij de auditperiode te hebben afgerond.”Verder streven de Noordeloos-kantoren naar financiële compliance. “De opzet is dat wij van elkaars financiën weten en elkaar zo nodig kunnen helpen op dit gebied; je wilt natuurlijk geen Griekse toestanden binnen je vereniging.”

Inkoop

“Wat de inkoop betreft, zullen wij in eerste instantie producten ontwikkelen die wij in volmacht kunnen sluiten, waarbij de kwaliteit van de dekking voor ons primair is. Deze zouden wij dan via een tender kunnen uitzetten bij verzekeraars.” Dit jaar staan twee nieuwe gezamenlijke producten op de rol: één op het gebied van particulieren en één voor het kleinere mkb.De verhouding met verzekeraars zal niet alleen omwille van inkoopkracht veranderen, verwacht hij. “Dat komt ook door de andere rol van het intermediair. Van typische ‘middleman’ die tussen de partijen staat, worden we nu meer adviseurs en inkopers pur sang.”

Pensioen

Van Ham ziet vooral NLG Pensioenservices, een joint venture van de twaalf kantoren, als eerste gezamenlijke succes. Hij verwacht het concept te kunnen ‘vermarkten’ aan intermediairs die geen vergunning hebben gekregen of die zullen kwijtraken. “Daar is behoorlijk veel belangstelling voor. Bovendien zitten veel verzekeraars met duizenden ‘tussenpersoonloze’ contracten, die zij mogelijk zullen willen onderbrengen bij een beheerder.”Lacroix en Boer werken intussen aan een vergelijkbaar model voor de verzuimmarkt: NLG Werkvermogen. Daar komen producten als verzuimpreventie en arbodienstverlening samen. “Wij verwachten dit proces eind dit jaar te hebben afgerond.”Een ander voorbeeld van een gezamenlijk, landelijk product is de FNV ZBO. “Daarin kunnen wij zzp’ers in de bouwsector in heel Nederland onder dezelfde condities een aov plus advies en beheer aanbieden. Het maakt niet uit of je die bij VM Deerenberg of Veldhuis Groep bestelt. Wij hebben meer producten in voorbereiding, maar daar kan ik nog niets over zeggen.”

Glazen bol

Verzekeraars moeten volgens Van Ham de administratie hoognodig beter op orde krijgen. “Neem nu bijvoorbeeld de lijfrente-expiraties. Het is toch opmerkelijk dat verzekeraars dertig dagen de tijd nemen om uit te keren, terwijl zij op het moment dat de polis wordt gesloten al weten wanneer het kapitaal vrijkomt? Als intermediair zit je je dan suf te bellen om de zaak sneller te regelen, omdat bijvoorbeeld de offertes verlopen, want daar zijn de termijnen vaak weer korter. Een dergelijk serviceniveau is niet meer van deze tijd. De klant zal ons niet willen betalen voor dit administratieve gehengel bij de aanbieder. En terecht, want dat zou ook niet nodig moeten zijn.”Hij verwacht dat de focus binnen de branche steeds meer op inkoop en advies komt te liggen. “Dit betekent tevens dat de volmacht steeds meer aan belang wint, omdat op deze manier uitstekend maatwerk is te leveren aan de klant . Wel zullen wij met z’n allen veel meer moeten knokken om de klant vast te houden. Door de crisis letten klanten veel meer op de centjes. Als je in zo’n situatie zegt dat je het 20% goedkoper kunt doen, dan mag je al snel even komen praten. Dat biedt ook kansen en wij hebben als Noordeloos Groep alles in huis om die te grijpen.”


Bron: Assurantie Magazine Nr 7. 2012 door Dick Spelt