· Door NLG · In NLG nieuws

NLG-kantoren bundelen ook krachten op schade in nieuw gezamenlijk volmachtbedrijf

De NLG Groep, het samenwerkingsverband van dertien intermediairkantoren, richt op 1 februari 2020 een schadepoot op. Binnen NLG Verzekeringen bundelen de leden hun krachten in een nieuw volmachtbedrijf voor alle particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. NLG verwacht dat deze nieuwe bv over een paar jaar een volmachtomzet haalt die de 100 miljoen euro overstijgt.

Drie kantoren zijn de kartrekkers van NLG Verzekeringen. Dat zijn Vanbreda (Gouda), VMD Koster (Alphen aan den Rijn) en Veldhuis Advies (Heerde). Op 1 februari is de officiële start. Vanbreda brengt dan als eerste de schadeactiviteiten over in het nieuwe volmachtbedrijf. Kort daarna volgen de andere twee initiatiefnemers. De tien andere NLG-kantoren kunnen daarna aansluiten. “Ons doel is dat over twee à drie jaar 90 procent van de leden is aangehaakt”, zegt NLG-bestuurder en Veldhuis-directeur Bob Veldhuis.

Succes met inkomensverzekeringen in NLG Volmacht

Aanleiding om NLG Verzekeringen op te richten is de ervaring die de kantoren hebben opgedaan met NLG Volmacht dat twee jaar geleden het licht zag. Hierin hebben de NLG-partijen hun activiteiten op inkomensverzekeringen gebundeld. Veldhuis: “Dat is veel harder gegaan dan verwacht. Eind dit jaar zitten we op meer dan 40 miljoen euro aan premie. Volgend jaar verwachten we over de 50 miljoen euro te gaan.”

Omzetverwachting: meer dan 100 miljoen euro

De impact van NLG Verzekeringen zal nog groter zijn, zegt Veldhuis. De drie initiatiefnemers hebben een gezamenlijke volmachtomzet in schadeverzekeringen van zo’n 35 miljoen euro. Als uiteindelijk alle partijen zich aansluiten, overstijgt de omzet de 100 miljoen euro. “Als gezamenlijk volmachtbedrijf met tientallen miljoenen aan premie zijn we groter, kunnen we meer verzekeraars aan ons binden en kunnen we betere proposities bieden aan onze klanten”, verwacht Veldhuis.

Als gezamenlijk volmachtbedrijf met tientallen miljoenen aan premie zijn we groter, kunnen we meer verzekeraars aan ons binden en kunnen we betere proposities bieden aan onze klanten
Volgens hem lukt het met de nieuwe ICT-infrastructuur die voor NLG Verzekeringen is gebouwd bovendien om een betere datakwaliteit te garanderen. “Daarnaast concentreren we kennis, waardoor we topspecialisten uit de markt kunnen aanstellen. Dat brengt de kwaliteit omhoog. Al met al zorgt NLG Verzekeringen voor een efficiencyslag. Er ontstaat een duurzamer en financieel krachtiger organisatie”, aldus Veldhuis. “Dat het succesvol kan zijn bewijst NLG Volmacht.”

Rogier Seinstra (Victor) wordt directeur NLG Verzekeringen

NLG Verzekeringen wordt een aparte entiteit met een eigen directie. Rogier Seinstra komt over van Victor Insurance en wordt per 1 februari de nieuwe directeur. Daarnaast krijgt het volmachtbedrijf nog ongeveer acht medewerkers.

Regie centraal, schadebehandeling lokaal

De regie op de volmachten vindt centraal plaats. Acceptaties en schadebehandeling gebeurt op de individuele kantoren, binnen de kaders die de NLG-partners afspreken. Veldhuis: “De uitvoerende processen liggen dicht bij de klant.”

Op dit moment werken bij Vanbreda, VMD Koster en Veldhuis Advies veertig mensen om NLG Verzekeringen van de grond te krijgen. Volgens Veldhuis staat de ICT-infrastructuur inmiddels voor 95 procent en committeert binnenkort de laatste verzekeraar zich aan het nieuwe volmachtbedrijf.

De NLG-kantoren hebben naast het schadevolmachtbedrijf en NLG Volmacht voor inkomensverzekeringen ook gezamenlijke bv’s voor arbodienstverlening en pensioen. Het is de bedoeling dat NLG Verzekeringen en NLG Volmacht als twee aparte bv’s naast elkaar gaan opereren. Er zijn geen plannen om daar één bedrijf van te maken.


Bron: www.amweb.nl