· Door NLG · In NLG nieuws

NLG laat eis deelname inkomensvolmacht los

Er geldt met ingang van 2020 geen verplichte deelname meer voor de NLG-leden aan de drie NLG-ondernemingen op het gebied van pensioen, arbo en inkomensvolmacht.

De NLG-leden hebben unaniem ingestemd met de versoepeling van de lidmaatschapseisen, die vooral verschuivingen zullen geven op het gebied van inkomen. Volgens NLG-voorzitter René Mandos is de versoepeling bedoeld om het lidmaatschap aantrekkelijk te houden. “Nu de leden behoorlijk van elkaar gaan verschillen, moet je kijken hoe we het zodanig kunnen inrichten dat het voor iedereen aantrekkelijk blijft”, zegt hij.

Bedrijven succesvoller maken

“Het doel van de vereniging is om de bedrijven zelf succesvoller te maken, maar als zij op een gegeven moment door groei of door andere ontwikkelingen bepaalde aspecten beklemmend gaan vinden, is dat niet goed. Dus zoeken we met elkaar naar een oplossing. En een van de zaken die we daarvoor moesten regelen, is om de lidmaatschapseisen aan te passen, waardoor verplichte deelname aan de NLG-bedrijven afgeschaft wordt.”

Eigen of gezamenlijke inkomensvolmacht?

Autonome groei en overnames van een aantal bedrijven liggen ten grondslag aan de knellender lidmaatschapseisen voor de grotere bedrijven die lid zijn van NLG. Om hoeveel bedrijven het exact gaat, wil Mandos niet zeggen. De komende weken moet helder worden wat de leden willen: een eigen inkomensvolmacht of toch gezamenlijk. Een onderzoek hiernaar wordt binnenkort afgerond.

Meeste leden blijven samenwerken

Mandos verwacht dat de meeste leden elkaar in al dan niet aangepaste vorm blijven samenwerken binnen de Noordeloos Groep. Op het terrein van inkomen zijn sowieso verschuivingen te verwachten. Bij NLG Pensioen en NLG Arbo leiden de versoepelingen van de lidmaatschapseisen niet tot grote bewegingen, denkt NLG. “We verwachten dat het merendeel van de bedrijven gewoon met elkaar wil blijven samenwerken op het gebied van inkomensvolmacht.”

Geen veredelde borrelclub

Het vervallen van de diverse eisen betekent volgens Mandos niet dat NLG voortaan een veredelde borrelclub is. “We hebben naast het inkomensvolmachtbedrijf ook nog een arbobedrijf en een pensioenadministratiebedrijf. Daarnaast is er veel kennisuitwisseling van een aantal zaken op het gebied van kwaliteitsmanagement, waar de bedrijven zich allemaal aan dezelfde norm houden. En verder is er veel kennis- en informatie-uitwisseling. Natuurlijk speelt bij zoiets ook dat er een goede band moet zijn tussen de leden om op een open en professionele manier met elkaar te spreken. Het relationele aspect is dus ook belangrijk.”

Versoepelingen niet om Rivez binnen te houden

De versoepelingen zijn volgens Mandos niet bedoeld om Rivez binnenboord te houden. “Nee zo werkt het niet. We zien al een paar jaar op ons afkomen dat bedrijven zich op een andere manier ontwikkelen. Dan moet je de lidmaatschapseisen aanpassen, omdat het het anders voor te veel bedrijven niet meer aantrekkelijk is om lid te zijn.”

Met Rivez wordt gesproken over de toekomst van het advieskantoor binnen het samenwerkingsverband. Rivez koos bijvoorbeeld voor het Centraal Volmachtbedrijf (CVB) en niet voor deelname aan de schadevolmacht van NLG. Ook heeft het Zweedse Söderberg & Partners een minderheidsbelang in Rivez en is mede-aandeelhouder van CVB.

Mogelijk nieuwe leden NLG

NLG spreekt overigens ook met nieuwe partijen voor mogelijk lidmaatschap. “We zijn met een paar bedrijven in gesprek alleen wilden we eerst de discussie een beetje verder brengen, zodat je bij potentiële leden kunt aangeven hoe het er uit gaat zien. We gaan binnenkort de gesprekken voortzetten.”


Bron: amweb.nl