· Door NLG · In Arbo nieuws

NVIA waarschuwt: Tekort aan bedrijfsartsen drijft kosten verzuimbegeleiding op

De Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) roept de politiek op om de stijgende kosten van verzuimbegeleiding af te remmen. Bij de NVIA komen signalen binnen dat de kosten voor verzuimbegeleiding inmiddels de spuigaten uitlopen. Daardoor dreigen werkgevers geconfronteerd te worden met een ‘extreme verhoging’ van de kosten van ziekteverzuim. De oorzaak is volgens de NVIA het tekort aan bedrijfsartsen in Nederland.

Politiek verantwoordelijk voor kostenstijging

Volgens de inkomensadviseurs is de politiek verantwoordelijk voor de kostenstijging. De AVG verhindert inkomensadviseurs om en begeleidende rol te vervullen bij verzuim. “De bedrijfsarts krijgt hierdoor een onevenredig grote rol toebedeeld bij de verzuimaanpak. Terwijl er juist een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te zijn: werkgever en werknemer zijn volgens de wetgeving immers zelf verantwoordelijk voor de re-integratie”, schrijft de NVIA.

Bedrijfsartsen te duur voor nieuwe rol

Bedrijfsartsen zijn volgens de NVIA veel te duur voor die rol. “De tarieven van een bedrijfsarts zijn onderdeel van de vrije markt. Nu de vraag groter is dan het aanbod, gaan die tarieven in snel tempo omhoog. Zo liggen er voorstellen voor 2019 voor een uurtarief van € 175,- per uur.”

Premiestijging door toenemend verzuim

Behalve de kosten van begeleiding, neemt ook het verzuim in het algemeen toe. Volgens het CBS is het verzuim gestegen tot 4,9 procent gemiddeld. In 2017 lag dat percentage nog onder de 4. “Deze toename zal voor verzekeraars reden zijn de premies voor verzuimverzekeringen voor komend jaar te gaan verhogen”, verwacht de NVIA.

Miljoenennota biedt verlichting voor kleine werkgevers

“We zijn verheugd te vernemen dat, afgaande op de Miljoenennota, de regering voornemens is om de regels te verlichten voor kleine werkgevers”, zegt NVIA-voorzitter Peter Abelskamp. De vereniging is volgens hem in overleg met vertegenwoordigers van het ministerie over mogelijke verlichting van de kosten voor verzuim en verzuimbegeleiding. “NVIA-leden komen immers dagelijks bij de werkgevers over de vloer en voelen de problematiek haarfijn aan.”


Bron: Amweb.nl