· Door NLG · In NLG nieuws

Opleidingsdag Commerciele intelligentie

Kennis is een voorwaarde – zo niet de belangrijkste – om een goede adviseur te kunnen zijn. In de beslissende fase met de klant is de kennisfactor echter slechts voor 7% doorslaggevend. In deze fase komt het vooral aan op vaardigheden als luisteren, de juiste vragen stellen en de taal van de klant spreken.

De Noordeloos Groep verzorgde om deze reden een Opleidingsdag Commerciële Intelligentie voor haar adviseurs. Trainers Hans van der Aar en Peter van Drimmelen namen de deelnemers uitgebreid mee in de belevingswereld van de klant. Tezamen met de presentatie van iedere deelnemer wat in zijn ogen de “most trusted advisor” is, werd een goed fundament gelegd voor verdere discussie en toepassing. Zo werden de vaardigheden door middel van een rollenspel geoefend en kwam de waarde van de dienstverlening uitgebreid aan bod. De deelnemers keerden na een intensieve dag met nieuwe inzichten en handvatten huiswaarts.