· Door NLG · In Verzekeringsnieuws

Poliskluis ziet levenslicht

Het Verbond van Verzekeraars presenteert vrijdag aan haar leden onder de naam ‘Mijnverzekeringenopeenrij.nl’ de eerste versie van de zogeheten poliskluis. Na jaren van voorbereiding is er een site uitgedokterd waarop consumenten al hun verzekeringen kunnen inzien. Als voldoende verzekeraars zijn aangesloten bij het initiatief gaat de site over ongeveer een jaar live voor de consument.

“Als het sneller kan, gaan we dat doen”, vertelt Jan Pieter Koning, programmamanager namens de Stichting De Poliskluis. “Tachtig procent van het marktvolume heeft al aangegeven mee te willen doen. We willen echter niet het risico lopen dat consumenten in het begin een beperkt deel van hun verzekeringen kunnen inzien. Die les hebben we wel geleerd van de eerste ervaringen met het pensioenregister.”

Het eerste initiatief voor de Poliskluis dateert al van 2009. “Toen was de branche er nog niet klaar voor, vooral omdat veel data nog niet goed te ontsluiten waren. Onder leiding van Peter Vogelsang is het traject in 2012 echt van de grond gekomen.”

In de eerste versie waar de verzekeraars en gevolmachtigden mee kennis gaan maken, moeten consumenten nog per verzekeraar een ‘koppelcode’ aanvragen waarmee ze binnen de poliskluis hun polissen die ze bij die verzekeraar hebben lopen kunnen inzien. Koning: “We kunnen geen gebruik maken van DigiD, omdat die is voorbehouden aan overheidsgerelateerde diensten, maar we onderzoeken nog de mogelijkheid van een andere identificatie tool waarmee je direct bij al je verzekeraars je gegevens kunt opvragen.”

 


Bron: AM:web