· Door Ingeborg Pronk · In Pensioen nieuws

Proces uitfaseren pensioen in eigen beheer kan verder…..

Het duurde, vond ik, toch nog wel weer wat langer dan gedacht maar de novelle van Wiebes is er! En daarmee kan het proces voor uitfaseren pensioen in eigen beheer verder.

Wetsvoorstel uitfaseren pensioen

Zoals Eric Lacroix al in een eerdere blog schreef waren er in de memorie van toelichting van Staatssecretaris Wiebes op het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer wat antwoorden gegeven waardoor er flink wat onduidelijkheid was over de afkoop van de indexatielast en dan met name het ten laste brengen van de winst.

Door deze onduidelijkheid was de stemming bij de Eerste Kamer op 20 december 2016 over dit onderwerp tegengehouden en is er op 23 januari 2017 een novelle aan het wetsvoorstel toegevoegd.

In de novelle geeft Wiebes aan dat de indexatiesoep niet zo heet gegeten wordt als dat die werd opgediend. Volgens Wiebes zou vanuit het wetsvoorstel te herleiden zijn dat de actiefpost voor indexatie die ontstaat bij extern gevoerd pensioen in eigen beheer in het geheel niet aftrekbaar is. Dat is echter niet meegenomen bij beantwoording in de memorie van toelichting. Op dit punt acht Wiebes het wetsvoorstel nu ook te streng en past middels de novelle het wetsvoorstel aan. De actiefpost die bij afkoop van het pensioenkapitaal vrij komt te vallen, mag in mindering worden gebracht op de vennootschapsbelasting. Doordat de actiefpost ook een hogere afkoopwaarde geeft en daarmee een hogere te betalen loonbelasting over de afkoopwaarde van pensioen, zijn de effecten volgens Wiebes minimaal. Daarnaast betreft dit ook maar ongeveer 6% van de DGA’s.

Indien het pensioen in eigen beheer wordt omgezet naar een oudedagsverplichting zal de actiefpost lineair moeten worden afgebouwd en mag in gelijke delen in mindering worden gebracht op de jaarlijks te betalen vennootschapsbelasting. Dit is ook een aanpassing op het wetsvoorstel.

Premievrij voortzetten van pensioen

Bij premievrij voortzetten van het pensioen in eigen beheer blijft de actiefpost gewoon in stand. Dit is overigens alleen van toepassing op die pensioenen in eigen beheer waar al een actiefpost voor indexatie op de balans stond vóór Prinsjesdag 2016.

De Tweede Kamer zal zich nu weer eerst moeten buigen over deze novelle. Dit zal in februari plaats vinden. Vervolgens kan er – als de Tweede Kamer deze novelle heeft aangenomen – in de Eerste Kamer worden gestemd worden. Bij aanname van het wetsvoorstel zal het inwerking treden op de eerste van de maand volgend hierop. Dit zal naar verwachting 1 april 2017 zijn. In het wetsvoorstel was opgenomen dat er drie maanden extra de tijd zou worden gegeven om benodigde zaken te regelen, zoals bijvoorbeeld verzekerd pensioen terughalen naar eigen beheer.

Zodoende dient zeer waarschijnlijk vóór 1 juli 2017 de juridische stukken voor het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer en het omzetten van de polissen naar BV te zijn geregeld.

Ondanks dat het proces tussen 20 december en eind januari gewoon door kon gaan, was dat even in een langzamere versnelling gekomen, merkte ik om mij heen. Nu kan het weer op volle kracht vooruit en zult u als DGA daadwerkelijk in actie moeten komen. U zult namelijk keuzes moeten maken over uw pensioen!

Voor advies hierbij kunt u altijd contact met ons opnemen, wij zijn u graag van dienst!