· Door NLG · In HRM nieuws

Staatssecretaris kondigt acties aan tegen arbeidsmarktdiscriminatie

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) kondigt acties aan tegen arbeidsmarktdiscriminatie. De Inspectie SZW krijgt daartoe grotere bevoegdheden om uitsluiting aan te pakken. Zij overweegt zelfs aanpassing van de Arbowet om algoritmes en geautomatiseerde wervingssystemen aan te pakken.

Arbeidsmarktdiscriminatie en de acties van Van Ark

Dat kondigt Van Ark aan in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris is meer inzicht nodig in de ontwikkeling en inzet van algoritmen bij werving en selectie. Want dat maakt doeltreffend optreden tegen arbeidsmarktdiscriminatie ook in de toekomst mogelijk. “Duidelijk is dat de invloed van automatisering in het wervings- en selectieproces toeneemt. Ik laat onderzoeken hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het risico op discriminatie en uitsluiting”, aldus de staatssecretaris.

Arbeidsmarktdiscriminatie door onbewuste vooroordelen

Van Ark schrijft dat arbeidsmarktdiscriminatie soms doelbewust gebeurt. Maar veel vaker is het volgens haar zo dat bedrijven en organisaties kandidaten uitsluiten met onbewuste vooroordelen. “Het effect is in beide gevallen hetzelfde. Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem met een grote impact op zowel de mensen die het treft als op de sociale cohesie in onze samenleving. Arbeidsmarktdiscriminatie vereist daarom een stevig aanpak.” Daarom overweegt Van Ark aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet om algoritmen en geautomatiseerde wervingssystemen aan te kunnen pakken.

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie rust op drie pijlers

Het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 rust op drie pijlers. Dit zijn ze:

  1. Toezicht en handhaving
  2. Onderzoek en instrumenten
  3. Kennis en bewustwording

> Lees de hoofdlijnen van het Actieplan 2018-2021 in de Kamerbrief

Aanpassing Arbowet voor toezicht op werving en selectie

Van Ark wil de Inspectie SZW de bevoegdheid geven om ook toezicht te houden op het werving- en selectiebeleid van werkgevers. Aanpassing van de Arbowet ligt daarbij het meest voor de hand, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Zo’n wetswijziging sluit aan op het bestaande toezicht van de Inspectie SZW op psychosociale arbeidsbelasting. Hierbij kijkt de Inspectie of werkgevers beleid voeren om ongewenst gedrag op de werkvloer – pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie – tegen te gaan. Zo niet, dan kan de Inspectie ingrijpen.

Met verkennende bezoeken naar uitbreiding bevoegdheid

Vooruitlopend op de uitbreiding van de bevoegdheden gaan de inspecteurs verkennende bezoeken afleggen bij werkgevers. Die moeten de Inspectie meer inzicht geven in de praktijk van werving en selectie. Ook hoopt Van Ark dat bedrijven door die bezoeken de eigen procedures nog eens goed tegen het licht houden. Het toezicht van de Inspectie SZW op discriminatie op de werkplek, waaronder ook zwangerschapsdiscriminatie, gaat gewoon door. Voor de extra inspanningen van de Inspectie SZW trekt Van Ark een miljoen euro uit.


Bron: Arbo-online.nl