· Door NLG · In Verzekeringsnieuws

Themadag Schade in teken van transport en actualiteit

Op dinsdag 19 november 2013 organiseerde de Productgroep Schade van de Noordeloos Groep (NLG) een Themadag voor de ‘allround’ adviseur van de bij de NLG aangesloten kantoren. Daarbij stonden drie onderwerpen centraal: transport, ‘cloud computing’ en de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres.

Docent Wim Neggers nam de hele ochtend het onderwerp transport voor zijn rekening. De nadruk legde hij daarbij op internationaal wegvervoer en eigen vervoer, incoterms en vervoerdersaansprakelijkheid. Het meest uitdagend aan de transportbranche is volgens Neggers “dat alles wat je verzint, je ook kunt doorvoeren door creatief te zijn!” Aan de hand van casuïstiek moesten de deelnemers praktijkvragen beantwoorden.

Tom Krikke (Crawford) en Robert Grandia (MyLegalCounsel) gingen in op ‘cloud computing’. “Wat houdt klanten bezig, wat gebeurt er allemaal en wat zijn de risico’s?. Het is belangrijk om hiervan (basis)kennis te hebben en zo doende de risico’s beter te kunnen inschatten en de klant beter te kunnen adviseren.” Wel bleek het qua aansprakelijkheid nog een redelijk onontgonnen gebied te zijn doordat weinig jurisprudentie voor handen is.

Richard Oets (Delta Lloyd en voorzitter Afdelingscommissie Brand Verbond van Verzekeraars) gaf nadere uitleg over de Nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres. Oets benadrukte dat regres nu al mogelijk was voor bepaalde doelgroepen, zoals de Staat der Nederlanden, niet-leden van het Verbond en buitenlandse verzekeraars. Ook ingeval van opzet en letselschade is regres onbeperkt mogelijk. Het criterium ‘onzorgvuldig handelen’ blijft ook in de nieuwe regeling gehandhaafd.

Oets: “Ieder verzekeraar voert de nieuwe regeling op zijn eigen manier door waarover inmiddels met de adviseur is gecommuniceerd. Belangrijkrijk is en blijft preventie.” Oets wees daarbij vooral op de brandgevaarlijke werkzaamheden en het treffen van maatregelen daarbij alsook op www.checklistbrand.nl.

Op de vraag of de brandpremie door invoering van de nieuwe regeling per 1 januari 2014 naar beneden gaat, antwoordde Oets: “De wet van vraag en aanbod zal haar werk gaan doen en op basis daarvan zullen verzekeraars hun premies gaan aanpassen.”

Dagvoorzitter Wiljon Schepers rondde dit onderdeel af door te wijzen op de lobby-inspanningen van Adfiz ten aanzien van de invoering van deze nieuwe regeling.