· Door NLG · In Verzekeringsnieuws

Verbond: ‘Beperk aantal verboden in aangepaste Wft’

Het Verbond van Verzekeraars juicht het initiatief van het ministerie van Financiën toe om te verkennen in hoeverre de Wft kan worden herzien. Volgens de brancheorganisatie is het belangrijk om met de wetgeving aan te sluiten bij Europese ontwikkelingen en te voorkomen dat de Wft onnodig uitdijt en complexer wordt. Dit schrijft directeur Leo de Boer.

Eind november 2016 startte minister Dijsselbloem een internetconsultatie over een mogelijke herziening van de Wft. Naar aanleiding van advies van de Raad van State besloot de minister te gaan onderzoeken hoe de wet toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Spoorboekje met overzicht

In zijn reactie pleit De Boer er onder andere voor om sectorspecifieke regels op te nemen in afzonderlijke sectorale wetten, waarin zoveel mogelijk dynamische verwijzingen zijn opgenomen naar Europese wetgeving: een soort “spoorboekje” dat een goed overzicht geeft. Vooral kleinere maatschappijen en nieuwe toetreders (fintech) zullen daar volgens De Boer een groot voordeel bij hebben. Bovendien is dan sneller duidelijk welke (extra) regels ‘Nederlands’ zijn.

Teveel verbodsbepalingen

Daarnaast pleit de Verbondsdirecteur meer specifiek voor een betere aansluiting op de pensioenwetgeving en de praktijk. “De werkingssfeer tussen de Wft en de Pensioenwet is niet altijd duidelijk, bijvoorbeeld bij de aankoop van een pensioenuitkering. Feitelijk is er dan sprake van de uitvoering van een pensioenovereenkomst c.q. uitvoeringsovereenkomst terwijl er technisch gezien een nieuw verzekeringsproduct wordt aangegaan” Ook staan er volgens De Boer in de huidige Wft teveel verbodsbepalingen. Dit zou beperkt kunnen worden “bijvoorbeeld door het opnemen van het artikel ‘Het is een ieder toegestaan zich te begeven op de financiële markten, met inachtneming van de verplichtingen, beperkingen en verantwoordelijkheden volgens de wet en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt’.”

 


Bron: AM:web