· Door Margreet Mulder · In NLG nieuws

Verzuim en Corona

We leven in een bijzondere tijd. Het COVID-19 virus, in de volksmond Corona, grijpt om zich heen en maakt veel slachtoffers. Er wordt van alle inwoners in Nederland flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen

Er wordt veel informatie verstrekt waardoor je als werkgever of werknemer bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Ook bij NLG Arbo krijgen we veel vragen. Hieronder proberen we op een aantal veel gestelde vragen zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.

Wanneer moet ik mijn werknemer ziek melden?

Er zijn de afgelopen weken richtlijnen door het RIVM afgegeven en ook regelmatig aangepast. De huidige situatie vraagt om maatwerk, omdat er veel onduidelijkheid heerst. We denken graag met u mee in specifieke situaties. De algemene richtlijnen zijn:

Wel ziekmelden

  • Als uw werknemer als gevolg van ziekte zijn werk niet kan doen. Uw werknemer heeft dan recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Niet ziekmelden

  • Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde Corona maatregelen.
  • Uw werknemer is mogelijk besmet maar niet ziek.
  • Uw werknemer heeft wel klachten, maar deze belemmeren hem niet om zijn werk uit te voeren.

Niet ziek, wel thuis, en dan?

Stel, uw werknemer is besmet met het coronavirus, heeft geen of milde klachten en kan nog wel werken, of uw werknemer moet verplicht in quarantaine, of uw werknemer heeft ‘alleen’ verkoudheidsklachten dan zijn dit GEEN redenen voor ziekmelding. Volgens de overheidsmaatregelen moet uw werknemer WEL thuisblijven.

Ga in overleg met uw werknemer

Is thuiswerken een optie of kunt u samen een andere oplossing bedenken? Het kan zijn dat uw werknemer in aanmerking komt voor calamiteiten- of zorgverlof (bij zieke gezinsleden). Is er geen oplossing dan moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. De wet kent namelijk als uitgangspunt dat ‘als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen’. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

NOW-regeling

Als uw werknemer thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, zie hiervoor de website van de Rijksoverheid).

Mijn werknemer heeft kinderen thuis en kan geen opvang vinden

Wij adviseren u om samen met uw werknemer in gesprek te gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om zijn best te doen om opvang te regelen. Komt uw werknemer in aanmerking voor calamiteiten verlof? Kan uw werknemer vrije dagen opnemen of kan werknemer onbetaald verlof opnemen? Of is ouderschapsverlof mogelijk? Ook in deze situatie is overleg dus belangrijk.

Bedrijfsartsen

Consulten bij een bedrijfsarts gaan wel door, maar worden zo veel mogelijk telefonisch uitgevoerd.
Een bedrijfsarts speelt GEEN rol bij het vaststellen of uw werknemer besmet is met het Corona virus.

Re-integratie en UWV

Misschien heeft u een werknemer die al langer ziek is en aan het re-integreren is d.w.z. hij of zij voert (aangepaste) werkzaamheden uit in uw bedrijf (1e spoor) of bij een andere werkgever (2e spoor). Door de maatregelen die de overheid heeft ingesteld kunnen deze re-integratie inspanningen mogelijk stagneren. Kunt u dan als werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen van het UWV, omdat u niet aan de re-integratie verplichtingen heeft voldaan? Het UWV heeft aangekondigd rekening te houden bij het beoordelen van de WIA aanvraag of er coulance dan wel maatwerk aan de orde is. Hiervoor is het LLC (Landelijke Loonsanctie Commissie) ingesteld door het UWV. De LLC waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Corona.

NLG Arbo adviseert:

  • De huidige pandemie is geen reden om re-integratie activiteiten te staken. Blijf daarom samen met uw werknemer zoeken naar oplossingen om de benutbare mogelijkheden van uw werknemer in te zetten.
  • Mocht u niet kunnen voldoen aan de re-integratie verplichtingen als gevolg van de huidige corona maatregelen, leg dit dan goed, schriftelijk vast met duidelijke argumenten.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de kennis per 1 april 2020. NLG Arbo adviseert u om de informatie op de websites van de RIVM en de Rijksoverheid te volgen.

Heeft u vragen?

Bel of mail gerust naar NLG Arbo. Onze medewerkers zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Neem contact op