Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

De bemiddelaar behartigt de belangen van haar klanten en NLG Volmacht behartigd als gevolmachtigd agent de belangen van de verzekeraar(s). Hoewel wij onze bemiddeling- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding.

Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent. De bemiddelaar bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl wij de belangen van de verzekeraar bewaken. Als zij er samen niet uitkomen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij NLG Volmacht.

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Wij kennen een interne klachtenprocedure en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Stuur uw klacht naar: info@nlg-volmacht.nl.
Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). U dient dit dan uiterlijk binnen 3 maanden naar het door ons ingenomen standpunt kenbaar te maken bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wij zijn onder aanvaarding van het bindend besluit aangesloten bij het Kifid.


 

Gerelateerde berichten