· Door Eric Lacroix · In Pensioen nieuws

Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld tot nader order

Ondanks dat het kabinet al jaren bezig is met het afschaffen van pensioen in eigen beheer heeft Staatssecretaris Wiebes onbedoeld de inwerkingtreding opgeschoven. In de memorie van antwoord bij het pakket belastingmaatregelen 2017 maakt hij het zo bont dat hij zich op 20 december 2016 genoodzaakt zag om de Eerste Kamer te verzoeken de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen.

De reden hiervoor komt voort uit zijn antwoorden op vragen van het NOB zoals die in memorie van antwoord zijn opgenomen. Het gaat om de vragen over de in de meeste pensioentoezeggingen opgenomen indexatiebepalingen. Deze indexaties blijven buiten beschouwing bij het vaststellen van de fiscale pensioenvoorziening op basis van de fiscale spelregels. Met de antwoorden van Wiebes op de vragen van het NOB lijkt het alsof wij deze spelregels nooit goed hebben begrepen.

Wat is er aan de hand?

Stel nu dat een DGA een fiscale pensioenverplichting op zijn balans heeft staan van € 200.000. Rekening houdend met een toekomstige indexatieverplichting zou de verplichting € 280.000 bedragen. Als de DGA nu zijn pensioenverplichting in 2017 premievrij maakt en vervolgens afkoopt of omzet in een oudedagsverplichting dan mag de BV ineens € 80.000 ten laste van de winst brengen.

Daarmee komt de verwachte 2 miljard belastingopbrengsten in gevaar, sterker nog, het kan zo maar 5 miljard gaan kosten.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris is nu aan zet, hij bereidt nu een novelle voor waarmee het oorspronkelijke wetsvoorstel repareert. Maar deze novelle zal eerst door de Tweede Kamer aangenomen moeten worden. Daarna kan de novelle samen met het wetsvoorstel weer in de Eerste Kamer worden behandeld. Gelet op het kerstreces zal dit pas op zijn vroegst in januari kunnen plaatsvinden.

Ga er maar gewoon van uit dat het wetsvoorstel doorgaat. Deze vertraging is wel heel vervelend, de advisering hebben we inmiddels stil gezet. Je weet immers niet wat en wanneer iets gaat gebeuren. De praktijk is gebaat bij duidelijkheid en dat duurt nu nog langer. De vraag is dan ook of je met je cliënten moet gaan afwachten tot het wetsvoorstel is aangenomen. Of dat je nog steeds in gesprek met de DGA moet gaan. Zelf denk ik dat je gewoon moet doorgaan, er komt een oplossing voor het gerezen probleem. De vragen blijven dan het zelfde:

  • Wil de DGA nog steeds een oudedagsvoorziening ?
  • Hoe gaat de DGA zijn huidige of gewezen partner compenseren ?
  • Wat moet er geregeld worden om risico’s af te dekken ?
  • Enz.

Deze vragen kun je samen met de DGA nu al bespreken. Nadat de wet uitfasering pensioen in eigen beheer is ingegaan, ligt het plan dan al klaar en hoeft alleen nog maar te worden uitgevoerd.

Wij blijven het volgen en informeren u meteen wanneer er meer duidelijkheid is.